Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoeken naar kgvn in Arbeitskommandos

Via onderstaand keuzemenu kunt u zoeken naar Nederlandse krijgsgevangenen die gedwongen tewerkgesteld werden in Arbeitskommandos. Deze Kommandos werden aangestuurd door een Stammlager in de Wehrkreis waarin het Kommando gelegen was en daarom zijn ze in het keuzemenu ook telkens onder een Stalag weergegeven.

U kunt een keuze maken op: Arbeitskommando, Rang, Naam of Kgfnummer

De gepresenteerde Arbeitskommandos (Arbkdo1 t/m 7) op de resultatenpagina zijn niet per se in de volgorde waarin de krijgsgevangene hier verbleef. De exacte volgorde kan alleen vastgesteld worden aan de hand van de achterzijde van de Personalkarte I. Veel gegevens zijn echter gevonden op de repatriëringsformulieren die bij terugkeer in Nederland werden ingevuld.