Locatie: in bosgebied tussen Ferchland en Derben, deelstaat Saksen-Anhalt, Duitsland.

Functie: aanleg pijpleiding vanaf het brandstofdepot.

Datum aankomst eerste Nederlanders: december 1943.

Nationaliteiten: NL, mogelijk ook andere.

Aantal Nederlandse gevangenen: minstens 64.

Datum bevrijding: in januari 1944 gingen de Nederlanders terug naar Stalag XI-a.

Het Arbeitskommando in Ferchland was net als in Hitzacker gelieerd aan een Grosstanklager van de WiFo. Het ressorteerde onder het Schattenlager Stalag XI-a Altengrabow. Het brandstofdepot bevond zich in een bos op korte afstand van de Elbe tussen de plaatsen Ferchland en Derben. Het droeg de schuilnaam ‘Löwenberg’. In december 1943 kwam een groep van 64 Nederlandse onderofficieren in dit Arbeitskommando. Zij waren afkomstig uit verschillende andere werkkampen waar ze vooral seizoenswerk hadden verricht. De Nederlandse krijgsgevangenen verbleven in een barakkencomplex dat onderdeel was van een kamp van het Deutsche Arbeitsfront (DAF). Het bevond zich ten noordwesten van het depot, dichtbij het plaatsje Ferchland. De Nederlanders verrichtten vooral grondwerkzaamheden. Al snel kwamen ze er achter dat het grondverzet bedoeld was voor de aanleg van een brandstofpijpleiding naar een naburig vliegveld. Gezien het militaire belang hiervan weigerden de onderofficieren nog aan de slag te gaan. Als reactie brachten de Duitsers de groep in januari 1944 terug naar Stalag XI-a Altengrabow. Vandaar volgde overplaatsing naar het Straflager Gross Lübars.

Er is nauwelijks iets bekend over de dagelijkse omstandigheden in dit Arbeitskommando. Slechts twee Nederlandse militairen vermeldden het korte verblijf in Ferchland expliciet op hun repatriëringsformulier. Het kleinschalige Kommando is, voor zover in bronnen is te achterhalen, nooit bezocht door een afgevaardigde van het Zweedse Gezantschap of het Internationale Rode Kruis.

Tegenwoordig herinnert nauwelijks nog iets aan het brandstofdepot. Tegen de noordrand van het bosgebied tussen Ferchland en Derben is een grote blusvijver bewaard gebleven. Op een deel van het depot bevindt zich een crossbaan.