Locatie: Fort Foch, Niederhausbergen, Frankrijk.

Functie: manschappenkamp in gebruik als Zweiglager en eerste opvangkamp van Stalag V-c.

Datum ingebruikname: februari 1942.

Nationaliteiten: B, I, GB, NL, SU, YU, PL, F.

Aantal Nederlandse gevangenen: circa 1000.

Datum bevrijding: tussen januari en maart 1944 opgeheven als kamp.

Vanaf mei 1943 brachten de Duitsers circa duizend Nederlandse krijgsgevangenen, hoofdzakelijk personeel van de Koninklijke Marine, vanuit Stalag XI-a Altengrabow over naar het oude Fort Foch, ook wel bekendstaand als Fort Kronprinz. Dit bevond zich even ten westen van het plaatsje Niederhausbergen aan de Rue du Fort Foch. Het fort werd tijdelijk gebruikt als Zweiglager en ressorteerde administratief onder het Stalag V-c Straatsburg. Het Stalag V-c was in 1942 in gebruik genomen in het plaatsje Offenberg. Aanvankelijk bood het vooral onderdak aan Franse krijgsgevangenen. In oktober 1943 kwamen daar groepen Italiaanse en Engelse krijgsgevangenen bij. Vanwege de geallieerde opmars werd het kamp op 27 november 1944 van Offenberg naar Villingen verplaatst. In Stalag V-c zelf verbleven geen Nederlandse krijgsgevangenen. Dit was wel het geval in Fort Foch waar een groep Nederlandse militairen in het voorjaar en de zomer van 1943 onderdak vond.

Voor het onderbrengen van krijgsgevangenen was het fort nauwelijks geschikt, want het was er koud en vochtig. Er waren nog meer nadelen. Het eten was slecht. De Nederlanders gaven hun verblijfplaats daarom de bijnaam ‘Fort Honger’. Begin juli 1943 volgde overplaatsing van de manschappen naar Stuttgart. De Nederlandse onderofficieren gingen naar Stalag 369 Kobierzyn. In maart 1944 werd het kamp in Fort Foch opgeheven.

Het Fort Foch is als onderzoekscentrum voor primaten tegenwoordig deel van de Universiteit van Straatsburg.