Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Overleden in krijgsgevangenschap

Hieronder treft u een database aan met Nederlandse militairen die overleden zijn in krijgsgevangenschap. Ook zij die overleden zijn na een ontsnapping of bij terugkeer uit krijgsgevangenschap zijn hierin opgenomen, aangezien zij nog de status van krijgsgevangene hadden. Via onderstaande selectiemogelijkheden kunt u gericht zoeken naar informatie. Deze informatie is afkomstig van het Nationaal Archief, collectie 2.13.98 waar met name de Ab- und Zugangslisten van de diverse krijgsgevangenkampen zijn gebruikt. De originele stukken zijn daar op aanvraag in te zien in de studiezaal.