Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Stalag III B Fürstenberg

In september 1939 wordt er voor het eerst gesproken over de bouw van een krijgsgevangenkamp bij Fürstenberg. Een gebied van 2 km lengte en 500-750 m breedte is hiervoor geschikt. De grond is zand en heide, het land is vlak en droog en heeft geen andere betekenis voor de economie. Het kamp moet 10.000 gevangenen kunnen herbergen.

Pas in de 2e helft van 1940 wordt gestart met de bouw. Naast Duitse aannemers worden ook Poolse krijgsgevangenen ingeschakeld voor de bouw.  Lagerkommandant wordt Oberstleutnant May. Van april 1943-febr 1945 is dat Oberst Dr.-Ing Blau. Totdat de bouw klaar is, worden de gevangenen ondergebracht in de “Fürstenberger Glashüttenwerke” en de bewakers in meer dan 200 inkwartieringsadressen in Fürstenberg. De eerste gevangenen komen binnen als het kamp nog steeds niet klaar is. Ze slapen in tenten of zelfs in de open lucht. Volgens richtlijnen mag een Stalag in gebruik worden genomen, als er voldoende prikkeldraadversperring is. Pas in augustus 1940 worden de laatste barakken gebouwd.

Het kamp is gebouwd met een standaard indeling: eerst een gebied voor de Duitse bewaking en administratie, dan een “Vorlager” waar gevangenen als eerste binnenkomen, worden geregistreerd, worden ontluisd, hun herkenningsplaatje krijgen en dan het hoofdkamp, vaak gelegen aan een centrale kampstraat. Onderstaand de plattegrond van Stalag III B Fürstenberg:

IMG_1351

Goed te zien is, dat het hoofdkamp ook nog in stukken is verdeeld. Dit deed men, om de massa beter te kunnen beheersen. Per barak 250 krijgsgevangenen en per afgescheiden deel dus 1.000 man.  Het geheel is omgeven met een dubbele prikkeldraadversperring. Al snel na begin van de oorlog, wordt het aantal per barak verhoogd naar 380 personen. Dit wordt gedaan door de bedden 3-hoog te maken in plaats van 2-hoog.

In mei-juni 1940 zitten er ook Nederlanders in dit kamp. In juni worden ze vrijgelaten.

Vanaf september 1943 komen er ook Italiaanse krijgsgevangenen. De bondgenoot van weleer is nu gevangenen geworden. Ze worden zeer streng behandeld en krijgen weinig te eten en weinig geneeskundige hulp. Ook worden ze ingedeeld bij arbeidscommando’s voor zware arbeid.

Over de Nederlanders is alleen bekend, dat er ongeveer 100 voor kortere tijd gevangen hebben gezeten. Net zoals voor de meesten, was het kamp een doorvoerkamp voor een arbeidscommando. Bijgevoegd een overzicht van de aantallen gevangenen van Stalag III B Fürstenberg:

IMG_1361

IMG_1360

In de database van mijn website zijn 100 namen te vinden van Nederlanders die gevangen hebben gezeten in Stalag III B.

In februari 1945 wordt het kamp ontruimd in verband met de oorlogshandelingen.

Bron: Stalag III B Fürstenberg (Oder) door Axel Drieschner en Barbara Schulz (ISBN: 3-936411-91-3)