Locatie: Neubrandenburg, wijk Fünfeichen, deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, Duitsland.

Functie: manschappenkamp.

Datum ingebruikname: 1 september 1939.

Nationaliteiten: GB, F, GR, B, PL, NL, SU, I, VS, CS.

Aantal Nederlandse gevangenen: circa 6150.

Datum bevrijding: 28 april 1945 door Sovjet-troepen.

In 1938 confisqueerde de Wehrmacht bij het stadje Neubrandenburg het gebied tussen Burg Stargard en de Tollensesee, bekend als landgoed Fünfeichen. Naast de aanleg van kazernes en oefenterreinen, beval Wehrkreis II de bouw van een Stalag voor 10.000 gevangenen. Geheel volgens voorschrift bestond het kamp uit een Vorlager en een Hauptlager. Het hoofdkamp bestond uit 48 barakken onderverdeeld in meer dan veertig legeringsbarakken, twee keukenbarakken, twee ziekenbarakken en een handwerk-, theater- en kantinebarak. Het Landesschützenbataillon 461 en later ook 462 waren belast met de bewaking van het kamp. De eerste gevangenen die in het voorjaar van september 1939 in het kamp ‘neerstreken’ waren Polen. Een jaar later, in mei 1940, arriveerden ruim 6000 Nederlanderse militairen die gedurende de eerste dagen van de Duitse inval in Nederland krijgsgevangen waren gemaakt. Op dat moment was het Stalag nog in aanbouw. De Nederlanders werden ondergebracht in tenten, ieder bestemd voor ongeveer 250 man en vulden hun dagen met werkzaamheden aan het kamp of het poten van aardappels in de omliggende velden. Na juni 1940 zaten hier geen Nederlandse militairen meer. Na afloop van de oorlog zijn het terrein en de barakken van Stalag II-a tot 1948 gebruikt als Speziallager nr. 9 van het NKVD voor de internering van voormalige leden van de NSDAP, HJ of BDM. Daarna is het kamp ontmanteld en zijn alle sporen door de Sovjets uitgewist.

Van Stalag II-a is tegenwoordig nauwelijks nog iets te herkennen. Alleen een recht pad in het bosperceel ten oosten van de Fünfeichener Weg herinnert aan de voormalige kampstraat die in de lengterichting door het kamp liep.