Voor een nieuw project ben ik (Johan van Hoppe) op zoek naar materiaal met betrekking tot de aanwezigheid van de Nederlandse krijgsgevangenen in Oflag IV C Colditz.

Met de museumconservator in Colditz heb ik het idee opgevat om een boek te maken met daarin het accent op de rol van de Nederlanders in het roemruchte krijgsgevangenkamp in Saksen. Over het kamp in Colditz is sinds 1945 veel literatuur verschenen maar vaak betreft het Engelstalige boeken met de belevenissen van de Britse majoor Pat Reid, die in 1942 met drie collega’s ontsnapt uit Colditz. In deze en andere boeken maar ook in de film Colditz uit 1955 of in de tv-serie Colditz uit 1972 wordt de rol van de Nederlanders amper beschreven. In de 28 afleveringen van de tv-serie bijvoorbeeld is er slechts één scene waarin een Nederlander in beeld komt en enkele woorden spreekt. En dat, terwijl 22 dagen na aankomst van de Nederlanders in Colditz al twee van hen succesvol ontsnappen en Zwitserland weten te bereiken. De Britten hebben ruim 230 dagen nodig, voordat zij hun eerste homerun kunnen aantekenen, nota bene met hulp van een Nederlandse mede-ontvluchter!

Mijn oproep:

Heeft u nog dagboeken, brieven, foto’s, voorwerpen, vervalste paspoorten of dergelijke die door de Nederlandse officieren en cadetten in Colditz gebruikt zijn, dan kom ik graag in contact met u. U kunt hiervoor het contactformulier van de website gebruiken.

Samen met de museumconservator beschik ik al over veel foto’s maar we zijn uiteraard altijd op zoek naar materiaal dat nog niet bekend is bij het grote publiek. Het doel is om een boek te maken in zowel de Duitse als de Nederlandse taal en waarin we het beeld van Oflag IV C Colditz als een puur Brits kamp willen bijstellen. Daarnaast willen we uiteraard ook de bijzondere houding en spitsvondigheid van de Nederlandse krijgsgevangenen voor het voetlicht brengen.