Om ons archief te kunnen uitbreiden zijn wij op zoek naar documentatie en voorwerpen uit krijgsgevangenschap. We weten, dat er met name van de manschappen en onderofficieren niet veel materiaal is. Maar des te meer van de officieren achter prikkeldraad. Heeft u documentatie waar u een goede bestemming voor zoekt of heeft u bijvoorbeeld foto’s dubbel, dan zouden wij dat graag willen toevoegen aan onze collectie.

We krijgen (bijna) dagelijks informatieverzoeken en dan helpt onze uitgebreide collectie om te trachten de vragen te beantwoorden.

Mocht u documentatie willen schenken, dan bieden wij als tegenprestatie aan om dit materiaal voor u te scannen, zodat u altijd nog over een digitale versie van de documentatie beschikt. Voor onszelf gebruiken we deze scans ook om onze collectie digitaal veilig te stellen.

Onlangs hebben we onze krijgsgevangencollectie overdragen aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. Het is te vinden via Archieven.nl onder de naam collectie 371 J.G.M. van Hoppe. Het blijft dus voor altijd bewaard!

Mocht u ons kunnen helpen, vult u dan het contactformulier in en dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Bij voorbaat dank.

Johan van Hoppe en Eric van der Most