Met deze website vertellen wij, Eric van der Most en Johan van Hoppe, het verzwegen verhaal van de Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen 1940-1945. Teruggekeerde officieren, onderofficieren en manschappen uit de diverse Offizierslager (Oflag) of Mannschafts-Stammlager (Stalag) probeerden na de oorlog zo goed als mogelijk hun leven weer op te pakken. Vertellen over deze tijd hoorde daar niet bij en vaak werd er ook niet naar gevraagd. Iedereen had een vervelende periode achter de rug, zowel de militairen als ook de familie. Dus doorpakken en vergeten wat er was gebeurd. Deze website geeft in foto’s, documenten en dagboeken weer wat deze mannen beleefden, wat hun dagelijkse beslommeringen waren maar ook hun angsten, hoop en de gedachten aan thuis. Wij hopen hiermee namens hen het verhaal te vertellen, dat waard is verteld en doorgegeven te worden.

In 2021 verscheen onze publicatie die veel achtergrondinformatie geeft en waaruit we putten bij artikelen op deze website. Het betreft Verzwegen oorlogsjaren, een allesomvattend boek over Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945. Met ruim 350 blz en 300 vaak bijzondere illustraties is dit een fraai vormgegeven boek geworden, waarvan we hopen dat het een standaardwerk is m.b.t. de Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland. Het bevat ook een aantal tabellen. In 2022 heeft Eric van der Most in eigen beheer het naslagwerk Personalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland 1943-1945 en hun Arbeitskommandos uitgegeven. Personalkarte III is op verzoek te verkrijgen via een bericht op de contactpagina.

Ons doel is het, om zoveel mogelijk informatie op deze website weer te geven. Hiervoor maken wij gebruik van informatie uit het Nationaal Archief (NA), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) – beiden in Den Haag – en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam. Veel informatie is bij deze archieven nog niet gedigitaliseerd en vooral de namenlijsten bij het NA zijn alleen persoonlijk te raadplegen. Vanaf 2012 zijn de gegevens van circa 11.500 Nederlandse krijgsgevangenen in het NA door Eric van der Most gefotografeerd en gedigitaliseerd. De gegevens van 10.000 krijgsgevangenen uit mei 1940 heeft Johan van Hoppe bij het NIMH verzameld. Al deze data is verwerkt in de database van krijgsgevangen.nl Hierdoor komt deze informatie nu voor een grote groep mensen eenvoudig digitaal beschikbaar. Zowel het NA als ook het NIMH verwijzen naar onze website als het gaat om informatie over krijgsgevangenen.

U kunt ons helpen, door informatie met ons te delen. Dit kunnen foto’s, documenten en dagboeken zijn. Alles is welkom en draagt bij aan een steeds completer beeld van deze periode. Wij zijn dankbaar voor alles en hebben in de afgelopen jaren van diverse mensen materiaal mogen ontvangen. Dit materiaal is onlangs door ons overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, waar het op de juiste wijze behouden blijft en beschikbaar komt voor het grote publiek.

Wij willen met deze website de geschiedenis van alle Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap onder de aandacht brengen.

Eric van der Most, Militair-historicus

Johan van Hoppe, luitenant-kolonel b.d.