Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Inleiding

Deze website vertelt het verzwegen verhaal van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen 1940-1945. Teruggekeerde officieren, onderofficieren en manschappen uit de diverse Offizierslager (Oflag) of Mannschafts-Stammlager (Stalag) probeerden zo goed als mogelijk hun leven weer op te pakken. Vertellen over deze tijd hoorde daar niet bij en vaak werd er ook niet naar gevraagd. Iedereen had een vervelende periode achter de rug, zowel de militairen als ook de familie. Dus doorpakken en vergeten wat er was gebeurd. Deze website geeft weer in foto’s, documenten en verhalen wat deze mannen beleefden, wat hun dagelijkse beslommeringen waren maar ook hun angsten, hoop en de gedachten aan thuis. Ik hoop hiermee namens hen het verhaal te vertellen, dat waard is verteld en doorgegeven te worden.

Er zijn verschillende groepen te onderscheiden:

1. De groep generaals, die in juli 1940 worden afgevoerd in krijgsgevangenschap. Eerst alleen de generaals Winkelman en de beide broers Van Voorst tot Voorst. Ook de chauffeur van Winkelman, korporaal van der Pol die vrijwillig zijn chef 5 jaar volgt in krijgsgevangenschap hoort hier nadrukkelijk bij.

2. De officieren die in juli 1940 weigeren de erewoordverklaring te tekenen en die meteen in krijgsgevangenschap gaan. Later aangeduid als de “Colditz-groep”, omdat zij hier 2 jaar gevangen zitten. De 3 generaals uit deze groep worden in september 1940 samengevoegd met de groep Winkelman.

3. De groep officieren die in mei 1942 worden opgeroepen zich te melden en dan in krijgsgevangenschap worden gevoerd. De generaals in deze groep blijven erbij en worden niet samengevoegd met de groep Winkelman. De 135 reserve-officieren en vaandrigs (waren voorbestemd beroeps te worden maar waren het in juli 1940 nog niet) die zich op 1 maart 1943 in Utrecht moeten melden en vandaar in krijgsgevangenschap gaan, tel ik hierbij omdat hun krijgsgevangenschap op één kamp na gelijk is aan die van de officieren, cadetten en adelborsten uit 1942.

4. De groep reserve-officieren, onderofficieren en manschappen die in mei en juni 1943 opgeroepen worden zich te melden voor krijgsgevangenschap.

5. Naast deze 4 groepen die Dr L. de Jong noemt in zijn standaardwerk “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog” wil ik ook de studenten melden, van wie er een aantal in mei 1943 weigerden de loyaliteitsverklaring te tekenen. In plaats van werken in Duitsland kozen zijn voor krijgsgevangenschap.

Mijn doel is het, om zoveel mogelijk informatie op deze website weer te geven. Ik maak hiertoe gebruik van informatie uit het Nationaal Archief (NA) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), beiden in Den Haag. Veel informatie is nog niet gedigitaliseerd en vooral de namenlijsten zijn alleen persoonlijk te raadplegen. Ik verwerk deze gegevens in mijn database en hierdoor komt deze informatie voor een grote groep mensen digitaal beschikbaar. Zowel het NA als ook het NIMH  verwijzen naar deze website als het gaat om informatie over krijgsgevangenen.

U kunt mij helpen, door informatie met mij te delen. Dit kunnen foto’s, documenten, dagboeken, voorwerpen zijn. Alles is welkom en draagt bij aan een steeds completer beeld van deze periode. Ik ben dankbaar voor alles en heb in de afgelopen jaren van diverse mensen materiaal mogen ontvangen.

Ik wil met deze website de geschiedenis van alle Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap onder de aandacht brengen.

Johan van Hoppe, luitenant-kolonel Koninklijke Landmacht

 Alleen wie de geschiedenis kent, kan lering trekken uit het heden