Met deze website vertellen wij, Eric van der Most en Johan van Hoppe, het verzwegen verhaal van de Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen 1940-1945. Teruggekeerde officieren, onderofficieren en manschappen uit de diverse Offizierslager (Oflag) of Mannschafts-Stammlager (Stalag) probeerden na de oorlog zo goed als mogelijk hun leven weer op te pakken. Vertellen over deze tijd hoorde daar niet bij en vaak werd er ook niet naar gevraagd. Iedereen had een vervelende periode achter de rug, zowel de militairen als ook de familie. Dus doorpakken en vergeten wat er was gebeurd. Deze website geeft in foto’s, documenten en dagboeken weer wat deze mannen beleefden, wat hun dagelijkse beslommeringen waren maar ook hun angsten, hoop en de gedachten aan thuis. Wij hopen hiermee namens hen het verhaal te vertellen, dat waard is verteld en doorgegeven te worden.

In 2021 verscheen onze publicatie “Verzwegen Oorlogsjaren” (Boom uitgeverij). Het betreft een allesomvattend boek over de Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap in 1940-1945. Met ruim 350 bladzijden en 300 vaak bijzondere illustraties is dit een fraai vormgegeven boek geworden, waarvan we hopen dat het een standaardwerk is met betrekking tot de Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland.

In 2023 heeft Eric van der Most in eigen beheer het 600 pagina’s dikke naslagwerk “Personalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland 1943-1945 en hun Arbeitskommando’s” uitgegeven. Dit boek gaat gedetailleerd in op de circa 320 Arbeitskommando’s waar de Nederlandse manschappen gedwongen tewerkgesteld waren. In dit boek zijn veel unieke foto’s van deze groep krijgsgevangenen opgenomen, die afkomstig zijn uit privé bezit van nabestaanden. Een deel van deze publicatie is onder publicaties/algemeen op deze website te lezen. Het boek is niet te koop, maar in te zien bij het de Koninklijke Bibliotheek, NIMH en Nationaal Archief.

Ons doel is het, om zoveel mogelijk informatie op deze website weer te geven. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van informatie uit het Nationaal Archief (NA), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) – beiden in Den Haag –, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) te Amsterdam, het archief in Bad Arolsen in Duitsland en het Bundesarchiv in Duitsland. De meeste informatie is bij deze archieven nog niet gedigitaliseerd en is vaak alleen fysiek te raadplegen. Vanaf 2012 zijn de gegevens van circa 11.500 Nederlandse krijgsgevangenen in het NA door Eric van der Most gefotografeerd en gedigitaliseerd. De gegevens van 10.000 krijgsgevangenen uit mei 1940 heeft Johan van Hoppe bij het NIMH verzameld. Al deze data is verwerkt in de database van krijgsgevangen.nl. Hierdoor is deze informatie nu eenvoudig voor een grote groep mensen digitaal beschikbaar gekomen. Zowel het NA als ook het NIMH verwijzen naar onze website als het gaat om informatie over krijgsgevangenen.

Als dankbetoon voor onze belangeloze inzet op het gebied van de Nederlandse krijgsgevangenen, dat bovendien van groot landelijk belang geacht wordt, is ons beiden in 2023 op voordracht van generaal b.d. Geerts, het Veteraneninstituut en het NIMH de onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje Nassau” toegekend. Tevens betuigde de minister van Defensie Kajsa Ollongren haar erkentelijkheid.

U kunt ons helpen, door informatie met ons te delen. Dit kunnen foto’s, documenten en dagboeken zijn. Alles is welkom en draagt bij aan een steeds completer beeld van deze periode. Wij zijn dankbaar voor alles en hebben in de afgelopen jaren van diverse mensen materiaal mogen ontvangen. Dit materiaal is onlangs door ons overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, waar het op de juiste wijze behouden blijft en beschikbaar komt voor het grote publiek.

Wij willen met deze website de geschiedenis van alle Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap onder de aandacht brengen.

Eric van der Most, Militair-historicus

Johan van Hoppe, luitenant-kolonel b.d.