Locatie: Dörnitz, gemeente Möckern, deelstaat Saksen-Anhalt, Duitsland.

Functie: manschappenkamp met de functie van Dulag en Schattenlager.

Datum ingebruikname: eind 1939.

Nationaliteiten: NL, B, SU, YU, PL, F, I, GB, VS.

Aantal Nederlandse gevangenen: circa 5100.

Datum bevrijding: 3 mei 1945 door Amerikaanse troepen.

In 1893 nam het Duitse leger bij het dorpje Dörnitz ten oosten van Maagdenburg een omvangrijk militair oefenterrein in gebruik. Rond de eeuwwisseling verrezen op het terrein tal van kazernegebouwen en was een korter of langer verblijf in de Truppenübungsplatz Altengrabow – vergelijkbaar met het infanterieschietkamp op de Harskamp – een vast bestanddeel van de opleiding van de Duitse soldaat vóór de Eerste Wereldoorlog. In september 1939 ontstond op het terrein het Stalag XI-a Altengrabow voor het herbergen van krijgsgevangen.

Nieuwelingen kwamen in eerste instantie in het zogeheten Vorlager terecht. Dit was een aantal bedompte gebouwen dat tijdens de keizertijd als paardenstal diende. In de stallen met voedertroggen waren kribben met papieren matrassen driehoog opgesteld. Per staldeel van 15 meter lengte kon 200 man worden ondergebracht. Er was in de breedte slechts een kleine halve meter ligruimte per persoon beschikbaar, zodat bij het omdraaien of gaan wateren iedereen wakker werd. Na een kort verblijf in het Vorlager verhuisden de Nederlanders naar de zogenoemde Hochbau, een twee verdiepingen hoog voormalig manschappengebouw dat in het Hauptlager lag.

De functie van Stalag XI-a Altengrabow was die van Dulag, een kamp waar de krijgsgevangenen maar korte tijd waren voor ze werden doorgestuurd naar een ander kamp. Samen met Stalag XI-b Fallingbostel fungeerde Altengrabow in Wehrkreis XI als Schattenlager voor arbeidskrachten. Altengrabow zou van mei tot begin juli 1943 fungeren als eerste opvangkamp voor de Nederlanders. Daarna nam Stalag IV-b Mühlberg deze functie over.

Na de oorlog behield het kamp een militaire functie. Tegenwoordig maakt het deel uit van de Truppenübungsplatz Altengrabow en is alleen met toestemming en onder begeleiding van de Bundeswehr te betreden. De paardenstallen waarin de Nederlandse krijgsgevangenen verbleven zijn rond 2012 gesloopt. Op dezelfde plaats bevindt zich vandaag de dag de hoofdwacht van het oefenterrein. De hoogbouw bleek tijdens een bezoek in september 2015 nog aanwezig, maar verkeert in zeer slechte toestand waardoor betreden niet meer verantwoord is.