Locatie: Żagań, Polen.

Functie: manschappenkamp.

Datum ingebruikname: januari 1940.

Nationaliteiten: B, F, YU, SU, GB, I, PL, NL.

Aantal Nederlandse gevangenen: circa 450.

Datum bevrijding: 27 januari 1945 ontruimd in verband met de naderende Sovjet-troepen.

Stalag VIII-c Sagan werd in september 1939 in gebruik genomen om krijgsgevangen gemaakte Polen te kunnen huisvesten. Het Stalag lag ten zuiden van Sagan, tegenwoordig Żagań in Polen, en grensde direct aan het beroemde Stalag Luft III. Het Stalag VIII-c was een relatief groot kamp met ongeveer vijftig barakken. In ieder van de onderkomens konden gemiddeld 200 krijgsgevangenen worden ondergebracht.

In 1940 kwamen grote groepen Franse en Belgische krijgsgevangenen hier terecht, vanaf 1941 gevolgd door militairen uit Groot-Brittannië, Canada, Griekenland, Joegoslavië en de Sovjet-Unie. Het aantal gevangenen steeg daarmee in de tweede helft van 1941 naar ruim 50.000, driemaal de maximale capaciteit van het kamp. Op 26 januari 1945 arriveerden zo’n 450 Nederlandse reserveofficieren in Sagan. Zes dagen eerder waren ze te voet vertrokken vanuit het oostelijk gelegen Oflag XXI-c/z Grüne bei Lissa. Na een kort verblijf van slechts enkele dagen reisden de reserveofficieren op 1 februari 1945 per trein verder naar Stalag IV-b Mühlberg. Bij het naderen van het Rode Leger ontruimden de Duitsers in januari 1945 Stalag VIII-c en Stalag Luft III. Na de oorlog hebben de Russen het terrein en de omgeving als militair oefenterrein gebruikt.

Tegenwoordig bevinden zich op de locatie van Stalag VIII-c, aan de ul. Lotników Alianckich 6 in Żagań, een museum en informatiecentrum over de kampen Stalag VIII-c en Stalag Luft III. In het bosgebied liggen nog funderingsresten van de barakken en schuilkelders.