Locatie: Antoniewo, ten zuidoosten van Skoki, Polen.

Functie: officierskamp.

Datum ingebruikname: maart 1942 met de hernoeming van Stalag XXI-e in Oflag XXI-c.

Nationaliteiten: YU, NL, N.

Aantal Nederlandse gevangenen: 6.

Datum bevrijding: in september 1943 werd het kamp opgeheven.

In het kamp bevonden zich bij aankomst van de vijf Nederlandse generaals op 31 juli 1942 reeds enkele Servische en Noorse officieren, van wie een aantal ook eerder in Johannisbrunn verbleef. Het stenen gebouwencomplex diende voor de oorlog als opvoedingsgesticht voor jongens. De huisvesting was sober. De generaals kregen de kleinste kamers toegewezen met daarin “geïmproviseerde houten kribben met houtwolzak, geen waschtafel noch spiegel”. Het gebouw was tochtig en de brandstofvoorziening was schamel, waardoor in de winter van 1942-1943 flink moest worden geïmproviseerd om de ruimtes warm te houden. Uit de aantekeningen van generaal-majoor Van Lawick valt op te maken dat de klachten over de ondermaatse accommodatie effect sorteerden: op 17 mei 1943 kwam de mededeling dat de Nederlandse generaals overgeplaatst zouden worden naar Oflag IV-b/h Königstein. Het afscheid op 19 mei werd opgeluisterd met “muziek met voetbalwedstrijd der Serven, te onzer ere”.

Het voormalige kamp is nog steeds een opvoedkundig instituut en is nog grotendeels zoals het was ten tijde van het verblijf van de Nederlandse generaals.