Locatie: Żagań, Polen.

Functie: krijgsgevangenkamp voor vliegend personeel (officieren en manschappen).

Datum ingebruikname: mei 1942.

Nationaliteiten: F, CAN, AUS, NWZ, SA, GB, B, PL, YU, VS, SU, NL, N, CS.

Aantal Nederlandse gevangenen: minstens 12.

Datum bevrijding: 27 januari 1945 werd het kamp ontruimd en werden de gevangenen overgeplaatst naar andere kampen.

Stalag Luft III was, zoals de naam al aangeeft, een kamp dat specifiek bestemd was voor de opvang van vliegend personeel. In het voorjaar van 1942 begonnen de Duitsers met de bouw van het kamp. Het lag in de directe omgeving van Stalag VIII-c Sagan en stond onder bevel van de Luftwaffe, die tevens verantwoordelijk was voor de bewaking.

Het kamp bevond zich op een zandvlakte omringd door bossen en bestond uit vijftien barakken en een keuken- en theaterbarak. In het Vorlager bevonden zich de ziekenzaal, het wachtgebouw, een kolenopslag en de cooler, de cellenbarak voor gestraften. Het geheel was omringd met prikkeldraad en meerdere wachttorens. Uniek was dit kamp overigens niet. Op andere plaatsen in Duitsland en het Generaal-Gouvernement bevonden zich nog meer Stalag Luft-kampen. Omdat de Duitsers ervan uitgingen dat luchtmachtpersoneel, in het bijzonder vliegers, bovengemiddeld actief zou zijn in het beramen van ontsnappingspogingen, hielden ze hier bij de bouw van het kamp al rekening mee. Zo kwamen de barakken op houten paaltjes te staan waardoor de Goons, de geallieerde scheldnaam voor de Duitse bewakers, eenvoudig konden controleren of er geen tunnels werden gegraven. Ook de bewaking was strenger dan in een doorsnee krijgsgevangenkamp het geval was.

Stalag Luft III verwierf vooral bekendheid door de film The Great Escape uit 1963. Deze kaskraker – op basis van het gelijknamige boek van Paul Brickhill – memoreerde het bedenken en uitvoeren van het ingenieuze plan om door middel van een geraffineerd tunnelcomplex een massale ontsnapping te organiseren. Er verbleven tot aan de ontruiming in januari 1945 bijna 10.000 krijgsgevangenen in het kamp, bestaande uit tal van nationaliteiten onder wie Britten, Amerikanen, Australiers, New Zeelanders, Polen, Tsjechen, Noren, Belgen, Fransen en Nederlanders.

Thans is in het voormalige kamp aan de Lotników Alianckich 6 in Żagań het Stalag Luft 3 Museum gevestigd dat ingaat op de geschiedenis van het kamp. Ook The Great Escape wordt er breed belicht. Een monument herinnert aan de locatie waar de ontsnappingstunnel uitkwam.