Locatie: Lutherstadt Wittenberg, deelstaat Saksen-Anhalt, Duitsland.

Functie: assemblage vliegtuigrompen en -vleugels.

Datum aankomst eerste Nederlanders: augustus 1943.

Nationaliteiten: SU, PL, F, NL.

Aantal Nederlandse gevangenen: minstens 15.

Datum bevrijding: 26 april 1945 door Sovjettroepen.

Het Arbeitskommando ARADO was gevestigd in Wittenberg en verrichtte werkzaamheden voor de Arado Flugzeugwerke GmbH Wittenberg. Het Arbeitskommando viel organisatorisch onder het Schattenlager Stalag IV-d Torgau. Het bedrijf was gevestigd in het gebied tussen de huidige Dresdener en Zahnaer Strasse en de Triftstrasse ten zuidoosten van de stad Wittenberg. Naast krijgsgevangenen werkte er ook een groot aantal gevangenen uit concentratiekampen, waaronder Sachsenhausen. Ze waren ondergebracht in barakken op het terrein van ARADO. De krijgsgevangenen waren gehuisvest in een kamp ten zuidwesten van de fabriek. ARADO in Wittenberg fabriceerde onderdelen voor Arado-vliegtuigen en rompen en vleugels voor Heinkel 111- en Heinkel 177-bommenwerpers, Focke-Wulf 190-jagers en Junkers 88-bommenwerpers. Er vond in Wittenberg geen eindassemblage plaats. De onderdelen werden per spoor naar het nabijgelegen vliegveld Lönnewitz vervoerd.

Er zijn minstens vijftien Nederlandse krijgsgevangenen werkzaam geweest in Arbeitskommando ARADO. Medio oktober 1944 waren er volgens een Zweeds inspectierapport nog vier Nederlanders in het Arbeitskommando die transportwerkzaamheden uitvoerden. Het Zweedse Gezantschap maakte in het rapport bezwaar tegen de tewerkstelling in een fabriek die een bijdrage leverde aan de oorlogsindustrie. Het viertal werd daarop korte tijd later overgebracht naar het Arbeitskommando Eisleben houtbewerkingsfirma Nauhelfta. In tegenstelling tot elders hadden de protesten van het Zweedse Gezantschap en de krijgsgevangenen in Wittenberg dus wel resultaat, hoewel het hier om slechts een klein aantal gevangenen ging.

De geallieerde luchtstrijdkrachten sloegen ook Wittenberg niet over. Op 22 en 23 februari 1945 wierpen Amerikaanse bommenwerpers in totaal 216 ton bommen af op Wittenberg. Wonderbaarlijk genoeg liep het historische stadje daarbij nauwelijks schade op. In de laatste maanden van de oorlog kwamen bij een gezamenlijk Amerikaans en Brits bombardement meer dan duizend bij ARADO tewerkgestelde concentratiekampgevangenen en krijgsgevangenen om het leven. Vermoedelijk hebben bij de aanvallen op Wittenberg geen Nederlandse krijgsgevangenen het leven gelaten.

Van de vliegtuigfabriek resteren nog het hoofdgebouw (tegenwoordig Finanzamt Wittenberg aan de Dresdener Strasse 40, hoek Fabrikstrasse) en enkele kantoren (tegenwoordig verbouwd tot woningen) aan het Mittelfeld in Lutherstadt Wittenberg. Bij een bezoek in 2018 werden op het noordoostelijke deel van het terrein nog resten aangetroffen van de betonnen overslagplatformen en de spoorwegaansluiting.