Locatie: Ludwigsburg, deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland.

Functie: manschappenkamp met de functie van Schattenlager.

Datum ingebruikname: 16 oktober 1939 nadat het eerder de functie van Dulag had.

Nationaliteiten: B, NL, VS, F, GB, YU, SU, GR.

Aantal Nederlandse gevangenen: circa 1000.

Datum bevrijding: 21 april 1945 door Franse troepen.

Op 26 augustus 1939 werd op de plaats van een voormalig legerkamp, ​​waar eerst cavalerietroepen en hun paarden waren ondergebracht, Dulag H opgericht. De rode bakstenen stallen werden omgebouwd tot een krijgsgevangenkamp dat op 16 oktober 1939 de naam Stalag V-a kreeg.

Het Stalag V-a Ludwigsburg omvatte een Kommandantur met een lazaret en een krijgsgevangenkamp, verdeeld over twee locaties. De Kommandantur en het lazaret waren ondergebracht in een gebouw van de Krabbenlochkazerne, dat was gelegen op een terrein ten zuiden van de huidige Friedrichstrasse in Ludwigsburg. Het kamp met barakken lag ten zuidoosten van de stad, ter hoogte van de huidige Adalbert-Stifter-Strasse in de wijk Grünbühl. Het kamp was relatief klein: het bevatte acht manschappenbarakken en twee barakken voor de administratie, een school, een bibliotheek, een theater en een Revier (ziekenzaal).

Stalag V-a was voor de Nederlanders in hoofdzaak een Schattenlager. De meesten vertrokken vrijwel direct naar een van de vele Arbeitskommandos in het nabijgelegen Stuttgart. In het Stalag werden ook zieke krijgsgevangenen verpleegd tot ze weer voldoende waren hersteld en konden worden teruggestuurd naar hun Arbeitskommando. In het kamp stonden op 1 juli 1943 ongeveer duizend Nederlanders geregistreerd, in hoofdzaak personeel van de Koninklijke Marine. Ook verbleef er een aantal werkweigerende onderofficieren. Een van hen, sergeant Hamakers, beschreef zijn aankomst in Stalag V-a als volgt: “De legering is als in Altengrabow maar we hebben ieder een strozak en we ontvangen allemaal twee dekens. Van de Fransen krijgen we ieder een sigaret, dat is een weelde. Ons kamp staat op een hoogte en we kunnen een eind ver zien.”

De voormalige kazernes van Stalag V-a aan de Friedrichstrasse werden in 1994 gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Ook het barakkenkamp aan de Adalbert-Stiflerstrasse in Grünbühl moest plaatsmaken voor een nieuwe woonwijk. Niets herinnert nog aan het vroegere krijgsgevangenkamp.