Locatie: Greibensee is het huidige Ośno Lubuskie in Polen, Stegskopf ligt bij Emmerzhausen en Hohegrete bij Niederhausen, beide in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

Functie: opleidingskamp voor de Hitlerjugend (HJ) en de Bund Deutscher Mädel (BDM).

Datum aankomst eerste Nederlanders: eind juni 1943.

Nationaliteiten: NL.

Aantal Nederlandse gevangenen: Greibensee 100, Stegskopf 44, Hohegrete 5.

Datum bevrijding: in maart 1945 werden de krijgsgevangenen vrijgelaten door de Duitsers.

Hoewel het Arbeitskommando Greibensee 1071 – bij het huidige Ośno Lubuskie in Polen – onder het Schattenlager Stalag III-b Fürstenberg viel en de Arbeitskommandos Stegskopf 977A en Hohegrete onder Stalag XII-d Trier, vonden op de drie locaties dezelfde werkzaamheden plaats. Op 29 juni 1943 vertrokken honderd Nederlandse krijgsgevangenen, onder wie zeventig onderofficieren, uit Stalag XI-a Altengrabow naar deze Arbeitskommandos. De werkzaamheden bestonden uit de bouw van houten barakken en het transporteren van de benodigde materialen. De Nederlanders was voorgehouden dat de barakken zouden dienen als onderkomen voor krijgsgevangenen. Na enige tijd bemerkten ze dat de gebouwen bestemd waren voor leden van de Hitlerjugend die voorheen op deze locatie in een tentenkamp bivakkeerden. Na aanhoudend protest van de Nederlanders staakte de kampleiding de verdere werkzaamheden. Kort daarop zette de kampcommandant de 56 werkweigerende onderofficieren terug op transport naar Altengrabow. De meesten van hen gingen vervolgens door naar het strafkamp Stalag XI-a/z Gross Lübars. De 44 achtergebleven onderofficieren vertrokken naar het Arbeitskommando Stegskopf. Het kamp was in de jaren 1943-1944 bekend als Reichs Arbeitslager Prinz Eugen en bestond uit twee delen, Lager 1 en 2. Hier verbleven ze enkele maanden, voordat ook zij werden doorgestuurd naar een strafkamp: Stalag 369 Kobierzyn.

De achtergebleven Nederlanders in het Arbeitskommando Stegskopf werden in maart 1945 door de Duitse bewaking vrijgelaten en keerden op eigen gelegenheid terug naar Nederland.

Het voormalige kampterrein van de HJ in Greibensee is tegenwoordig in gebruik als een vakantiekamp in Ośno Lubuskie, Polen. Tijdens een bezoek in 2016 bleken nog resten van een toegangspoort en enkele kelders aanwezig te zijn. Daar waar zich voorheen het voormalige kamp Stegskopf bevond, herinnert alleen de indeling van het terrein nog aan de situatie van 1943-1944. De bouwvallige barakken zijn na de oorlog vernieuwd, maar vallen binnenkort ten prooi aan de sloophamer vanwege herontwikkeling van het terrein. Van het opleidingskamp van de BDM in Hohegrete resteert nog slechts één gebouw dat in gebruik is bij een bijbelgenootschap. Geen van de terreinen is vrij toegankelijk.