Locatie: Moosburg, deelstaat Beieren, Duitsland.

Functie: manschappenkamp.

Datum ingebruikname: 25 september 1939.

Nationaliteiten: GR, BG, I, VS, B, NL, SU, PL, GB, F, YU.

Aantal Nederlandse gevangenen: minstens 6.

Datum bevrijding: 29 april 1945 door Amerikaanse troepen.

Op 22 september 1939 gaf het Generalkommando aan Wehrkreis VII het bevel om in veertien dagen tijd een kamp voor tienduizend gevangenen te bouwen. Het resulteerde in de aanleg van Stalag VII-a Moosburg, ten noordoosten van München aan de rivier de Isar. Het was een van de grotere Stalags in Duitsland. Aanvankelijk diende het kamp voor krijgsgevangenen uit Polen. Later volgden, net als in Mühlberg, vele andere nationaliteiten. Stalag VII-a Moosburg lag even buiten het gelijknamige stadje in het gebied ten westen van de huidige Neustadtstrasse.

Van een van de zes Nederlanders in Moosburg is een Zugangsliste bewaard gebleven, de andere vijf gaven alleen op hun repatriëringsformulier aan in Stalag VII-a geweest te zijn.

Na de oorlog deed het kamp dienst als Civilian Internment Camp No. 6 voor Duitse burgers die verdacht werden van nazimisdrijven. In 1948 droegen de Amerikanen het kamp over aan de Vrijstaat Beieren, die er de Heimatvertriebene in onderbracht.

Op de plaats van het voormalige kamp verrees in 1961 het huidige stadsdeel Neustadt. De huidige Sudetenlandstrasse ligt op de plaats van de centrale weg door het Stalag.