Het onderwerp gezondheidszorg was ook in de Conventie van Genève opgenomen. Artikel 13 van het Krijgsgevangenenverdrag van 1929 zag toe op de (persoonlijke) hygiëne en de reinheid. Artikel 14 behandelde de verzorging door artsen, die afkomstig mochten zijn uit het land van de krijgsgevangene. Artikel 15 ten slotte schreef voor, dat er maandelijks een geneeskundige inspectie onder de krijgsgevangenen moest plaatsvinden. In zoverre de theorie. De praktijk bleek complexer en weerbarstiger dan de tekst van het verdrag deed vermoeden.

Voor de kleine groep Nederlandse krijgsgevangenen tot mei 1942 was er geen geneeskundige zorg door Nederlandse artsen. Zij moesten het doen met Duitse medici en krijgsgevangen artsen van andere nationaliteiten. Wel kregen zij bezoek van het Internationale Rode Kruis. Toen in mei 1942 alle beroepsofficieren werden afgevoerd naar Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser, bevonden zich hier ook veel artsen onder. Ondanks hun bijzondere status – artsen en geestelijk verzorgers waren vrijgesteld van krijgsgevangenschap – waren zij toch (per ongeluk) afgevoerd. Binnen een maand na aankomst in het kamp werden zij op 11 juni 1942 met enkele zieken terug naar Nederland gestuurd. Een viertal artsen, de landmachtartsen W. Bakker, J.D. Branger en A.O.H. Tellegen en de marinearts G. de Wit bleven achter.

Het idee ontstond, om voortaan drie artsen en drie verplegers op toerbeurt naar de beroepsofficieren te sturen. Het gebeurde op basis van vrijwilligheid, hetgeen door de  Sanitätsoffizier bij de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden werd toegestaan. Toen in 1943 het aantal Nederlandse krijgsgevangenen drastisch toenam, werd de behoefte aan artsen en verplegers groter. Veel reserveofficieren van gezondheid hadden de wens geuit om een aandeel te leveren aan de geneeskundige verzorging in de kampen. Zij konden ‘voor eenige maanden, waarna aflossing volgt of desgewenst voor den duur der krijgsgevangenschap’ vertrekken en kregen een maandelijkse toelage van 100 gulden als de huidige inkomsten hoger waren dan de vergoeding die men als krijgsgevangen arts zou krijgen. De kampen waaruit zij konden kiezen waren: Stanislau, Schildberg, Altengrabow en Mühlberg. Uiteindelijk zouden er 33 artsen, 4 tandartsen en 27 verplegers richting Duitsland vertrekken. Op een totaal van ruim 11.000 krijgsgevangenen op meer dan 50 locaties was dit verre van toereikend. Er moest daarom steeds een beroep worden gedaan op artsen van andere nationaliteiten, waardoor toch een redelijke mate van gezondheidszorg kon worden geboden.

Dat niet alle artsen vrijwillig naar Duitsland gingen, bewijst het verhaal van reserveofficier van gezondheid der 2e klasse (1e luitenant) A.D. Erkelens. In maart 1944 arresteerden de Duitsers hem wegens vermeende deelname aan de artsenverzetsgroep Medisch Contact. Hoewel ze zijn betrokkenheid niet konden aantonen, voerden de Duitsers Erkelens af naar Stalag 369 Kobierzyn. In dit kamp verbleven ruim 400 (meest) werkweigerende onderofficieren die geklaagd hadden dat er geen Nederlandse arts beschikbaar was. In augustus 1944 werd Kobierzyn ontruimd wegens het naderen van het Rode Leger en gingen de Nederlandse krijgsgevangenen naar Stalag IV B Mühlberg. Hier verzorgde Erkelens enkele maanden samen met officier van gezondheid der 1e klasse KNIL (kapitein) H.J. Potter de Nederlandse krijgsgevangenen. Vanaf november 1944 verzocht Erkelens overplaatsing naar Arbeitskommando Lager 17/18 in Brüx, omdat hij gehoord had dat ‘daar 1200 Nederlandsche krijgsgevangenen waren zonder Nederlandschen dokter en omdat het medische werk in Mühlberg ook wel door één arts verricht kon worden’.

Maandelijks stelden de Nederlandse artsen rapporten op, waarin verslag werd gedaan van de zieken, de behandelingen, de medische toestand in het kamp en de behoefte aan medische middelen. Vooral uit de officierskampen Stanislau, Grüne bei Lissa en Neubrandenburg zijn veel verslagen bewaard gebleven. Medische bulletins uit de Stalags zijn aanzienlijk schaarser. Reden hiervoor is, dat de mannen over honderden Arbeitskommandos verspreid waren en er minder Nederlandse artsen werkzaam waren in deze kampen.

De gezondheidszorg achter het prikkeldraad vond getrapt plaats. Allereerst waren er de preventieve maatregelen, zoals de inentingen tegen tyfus en pokken. Ook maakten de Duitsers bij de registratie van de krijgsgevangene een röntgenfoto om gevallen van tuberculose vroegtijdig te kunnen opsporen. Bij een terugkeer na een mislukte ontsnapping volgde quarantaine vanwege de vrees voor vlektyfus. Pas wanneer de kans daarop was uitgesloten mocht de krijgsgevangene (terug) in het hoofdkamp. Naast deze preventieve zorg hadden de kampen een of meerdere ziekenzalen voor de eerstelijns curatieve zorg. Hiervoor was meestal een barak ingericht, die bekend stond als het Revier. De dagelijkse medische zorg was in handen van de artsen, ondersteund door verplegers en krijgsgevangenen die hand- en spandiensten verrichten. De eindverantwoordelijkheid lag bij de Duitse Lagerarzt. Alleen met zijn toestemming kon een gevangene voor meer specialistische zorg naar een militair lazaret of civiel hospitaal buiten het kamp. Incidenteel vond er ook repatriëring plaats naar Nederland, waarbij de krijgsgevangene na behandeling weer voor een Duitse arts moest verschijnen, die bepaalde of terugkeer in krijgsgevangenschap gerechtvaardigd was.

In de Stalags vervulden de artsen tevens de rol van keuringsarts. Zij bepaalden of de krijgsgevangene die op ziekenrapport verscheen arbeidsongeschikt was. De gradaties van geschiktheid na de keuring varieerden van het volledige inzetbare Arbeit, via Schonung, Innendienst, Innendienst mit sitzen en Krankenrevier tot het geheel ongeschikte Dienstunfähig. Vooral de erbarmelijke arbeidsomstandigheden waaraan de krijgsgevangenen in de Arbeitskommandos blootstonden, eisten hun tol. Naarmate de oorlog vorderde daalde de inzetbaarheid van de Nederlandse militairen zienderogen. Op het ziekenrapport van marinearts Erkelens in Brüx, waar ruim 1200 Nederlanders waren tewerkgesteld, verschenen dagelijks tussen de 120 en 150 militairen. Soldaat G.F. Henderickx werd in het voorjaar van 1944 door geelzucht getroffen en kreeg daarna ook nog paratyfus. In oktober 1944 constateerden de artsen tevens pleuritis, waarna hij in een lazaret in het plaatsje Bilin belande. Ternauwernood overleefde Henderickx zijn ziekbed in februari 1945 maar na de oorlog zou hij de oude niet meer worden.

Voor de gebitszorg waren Nederlandse militairen in de Stalags vooral afhankelijk van buitenlandse tandartsen. Een van de weinige uitzonderingen hierop was vaandrig W.A.M. Ruyten, een student tandheelkunde, die in 1943 krijgsgevangenschap verkoos boven werken in Duitsland. Hij vervulde in Stalag XI A Altengrabow en later in Stalag 327 Nehrybka de rol van tandarts, ondanks een groot gebrek aan ervaring. De beroepsofficieren konden terecht bij de tandartsen D.J.A. van der Woerd en C. van Dongen. Overigens ontbrak het de tandartsen in de Stalags en Oflags vaak aan de noodzakelijke instrumenten en middelen voor verdoving, vullingen of vervangende elementen. Hierdoor waren ze geregeld gedwongen om gezonde tanden en kiezen te trekken.

KMDNaamTussenv.VoornamenGeb.datumGeb.plaatsRangKamp1Kamp1datumKgfnummerKgfnummer2Kgfnummer3Kamp2Kamp2datumKamp3Kamp3datumKamp4Kamp4datumKamp5Kamp5datumKamp6Kamp6datumKamp7Kamp7datum
KLAaldersJan G.13-7-1910AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423003100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMAerlevanBernardus20-5-1920NuthMatroos verplegerStalag 371 Stanislau21-12-19423208300Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944
KLBakkerWillem3-9-1912Nieuw HelvoetOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423003000Stalag 371 Stanislau8-8-1942Ontslagen uit krijgsgev.27-8-1942
KLBakker SchutJohannes4-12-1902ParieOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423004600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBarkey WolfMartinus12-3-1896MaaslandOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423193800Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBeekvanGerrit Elbertus30-5-1909Lange RuigeweideOfficier van Gezondheid 2e klasseStalag 371 Stanislau21-12-19423207900Ontslagen uit krijgsgev.23-4-1943
KLBeldvan denChristiaan Johan Walter23-5-1908VlissingenOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196700Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMBijlOlivier Anthon1-9-1911BierumOfficier van Gezondheid 2e KlasseStalag IV B Mühlberg26-7-19439720200Stalag XI A Altengrabow28-7-1943Ontslagen uit krijgsgev.4-3-1944
KLBlockdePetrus Franciscus2-3-1903WestdorpeSergeant verplegerOflag XXI C/Z Grüne bei Lissa24-12-1943774900Stalag 371 Stanislau5-1-1944Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KLBlokpoelWillem Petrus2-6-1907GoesOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194231939323180Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag 371 Stanislau24-8-1943Stalag V A Ludwigsburg19-11-1943Ontslagen uit krijgsgev.6-4-1944
KMBoerdeCornelis25-3-1905MidwoudOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBoerJacob4-2-1907Nieuwe PekelaOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423016100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBoerdeSiebe (Siep)6-3-1911OukerkSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg27-11-19439857400Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa11-2-1944Ontslagen uit krijgsgev.20-5-1944
KLBoermanJan18-8-1917KampenKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427109600Oflag 67 Neubrandenburg
KLBoetLeonard Gerrit18-2-1908HoornOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194230126985860Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg27-11-1943Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa11-2-1944Ontslagen uit krijgsgev.5-5-1944
KLBoschHendrikus23-8-1894AlmeloSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427110500Stalag XI B Fallingbostel5-5-1944
KLBotengaSjoerd P.20-9-1901ZutphenOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMBottermanJohannes4-9-1912AmsterdamOfficier van gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423034700Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBrangerJan D.21-10-1907AlmkerkOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423029900Stalag 371 Stanislau8-8-1942Ontslagen uit krijgsgev.27-8-1942
KLBreebaartLeonardus Conrad23-11-1903Buitenzorg (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423197900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBremanKarst J.14-10-1896WageningenOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBroedersGerard24-07-1888AmsterdamDir. Officier van gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423064900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBrouwerHendrik21-2-1906VriesOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBrouwerJohan E.24-1-1896Den HaagDir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194231937322290Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag 371 Stanislau25-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.5-9-1943
KLBrunet de RochebruneWillem Ferdinand Hendrik29-7-1905Batavia (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423019500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBuermanJakobus L.23-5-1910UtrechtSergeant verplegerOflag XXI C/Z Grüne bei Lissa24-12-1943774800Stalag 371 Stanislau5-1-1944Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KMBuiningDoedo J.3-1-1898HoogezandOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423034900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBuismanReinder25-3-1907BeverwijkOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLBuzagloJacques H.16-6-1907HamburgOfficier van gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423030300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLCampvanJonathan11-4-1914UtrechtSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg9-8-19439816800Ontslagen uit krijgsgev.21-1-1944
KLCatetenHenri Jan Pieter3-7-1897De Wijk (OI)Dir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423197200Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLColenbranderWillem18-7-1919VarsseveldSoldaat verplegerStalag VI F Bocholt27195700Stalag XI B FallingbostelStalag IV B Mühlberg19-1-1945
KLCoremansJohannes20-3-1899Etten-LeurSergeant verplegerStalag 371 Stanislau21-12-19423208000Ontslagen uit krijgsgev.23-4-1943
KLDamvanSamuel J.7-3-1888AmsterdamDir. Officier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423027500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMDamvanSimon30-06-1891AmsterdamOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423028500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLDijckvanPieter2-1-1919ZeistKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427109800Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa5-5-1944Stalag VIII C Sagan26-1-1945Stalag IV B Mühlberg4-2-1945Oflag 67 Neubrandenburg17-2-1945
KLDijkvanKlaas Jan26-4-1912BedumOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLDoesschatetenGezienus11-08-1885ZwolleDir. Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423066100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLDongenvanCornelis16-03-1903RotterdamKapiteinOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194232005322840Ontslagen uit krijgsgev.7-7-1942Stalag 371 Stanislau25-6-1943Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ilag VII / Oflag Tittmoning1-6-1944
KMDonsenAugustinus1-5-1904HaarlemKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439720400Stalag XI A Altengrabow28-7-1943Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KLDornickxCharles G.J.15-9-1900Den HelderDir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMDrielvanPieter Johannes28-2-1887DordrechtHoofdofficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423021100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMDriesumvanDirk J.7-4-1907LeidenOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423034400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLDurenvanJohannes1-9-1911MillStalag IV B Mühlberg27-11-19439857500Ontslagen uit krijgsgev.4-5-1944
KLEekvanNikolaas23-9-1909Den HaagOfficier van Gezondheid 2e klasseStalag 371 Stanislau21-8-19423206500Ontslagen uit krijgsgev.8-12-1942
KLEggersmanJacob Willem7-4-1911AmsterdamSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg9-9-194427174700Stalag IV A Hohnstein13-12-1944
KLEijbertsHendrik Pieter26-6-1918SmallingerlandSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543900Stalag V A Fort Kronprinz27-5-1943Stalag V A Ludwigsburg9-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.2-6-1944
KLEijkvan derPieter29-10-1905SchiedamKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg9-9-194427169700Stalag IV A Hohnstein7-12-1944
KLEijlevanJan J.5-5-1912ZwolleOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194200Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLEismaDouwe3-10-1915LeeuwardenSoldaat verplegerStalag VI C Bathorn11920100Stalag XI B Fallingbostel4-11-1943
KMEpenvanJohannes15-5-1907BaarnOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423028600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLErkelensAdriaan Dirk12-9-1907HeusdenOfficier van Gezondheid 2e klasseStalag IV B Mühlberg24-3-19449895800Stalag 369 Kobierzyn28-3-1944Stalag IV B Mühlberg17-8-1944Stalag IV C Wistritz20-11-1944
KLFrantzenGeert Roelfs23-6-1915AssenSergeant verplegerStalag 371 Stanislau3-5-19433221900Ontslagen uit krijgsgev.9-5-943
KMFriesArie Willem29-9-1912Officier van Gezondheid 2e klasseStalag IV B Mühlberg27-11-19439858700Ontslagen uit krijgsgev.4-5-1944
KLGiessenvan derHendrik J.15-6-1905GamerenOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194231978972010Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg26-7-1943Ontslagen uit krijgsgev.3-2-1944
KLGouweWillem Frederik Karel8-8-1898MiddelburgOfficier van Gezondheid 1e klasseStalag IV B Mühlberg14-9-194427175700Oflag 67 Neubrandenburg2-10-1944
KNILHaaftenAntonius10-6-1892RoermondOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423193400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLHammelburgHerman24-4-1913AmsterdamSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg2-8-19439795100
KLHammersBarteld Aart7-10-1905ZwolleWachtmeester verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439720500Oflag XXI C/H Schildberg28-7-1943Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa8-12-1943Stalag VIII C Sagan26-1-1945Stalag IV B Mühlberg4-2-1945Oflag 67 Neubrandenburg17-2-1945
KLHaringJohannes P.17-6-1910Den HaagOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KNILHartogdenBernardus J.C.20-10-1897TegelenOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423134600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLHattumvanHermanus Cornelis16-12-1903Soerabaja (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423198600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLHeggelmanJohannes Marinus22-4-1905RotterdamKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg19-7-19439714200Stalag IV C Wistritz
KLHeldenvanHendrik W.23-5-1902DordrechtKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427110100Stalag IV G Oschatz
KNILHendriksLambertus13-12-1888ArnhemHoofdofficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423065500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLHendrixHendrikus Wilhelmus15-7-1900BredaKorporaal verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310544100Stalag V A Fort Kronprinz27-5-1943Stalag V A Ludwigsburg9-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.2-6-1944
KLHielvan derOltman22-2-1907WatergraafsmeerOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMHoekvanHerman C.2-10-1898RotterdamOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423034600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLHogenbirkKornelis Petrus7-3-1909AssenKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg9-8-19439816900
KLHondtd'Gustaves25-2-1900onbekendSergeant verplegerStalag 371 Stanislau24-8-19433232000Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.3-2-1944
KLHoornvan denJan29-7-1905Den BoschOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KNILHoxelJohan Werner16-5-1886AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423018400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMJambroesLambertus26-11-1912AmsterdamOfficier van gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423034500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLJansenArie15-12-1905UtrechtKorporaal verplegerStalag XI A Altengrabow4-7-194310862100Stalag XI B Fallingbostel
KLJansenBernard Wouterus18-6-1904Den BoschSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg24-3-19449899500Stalag IV F Hartmannsdorf31-3-1944
KMJanssenCornelis August Leo (Kees)1-1-1913Medan (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194230162322010Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag 371 Stanislau25-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.5-7-1943
KLJekelJohannes Arnoldus1-6-1908AmersfoortKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg9-8-19439817000
KLJongejanJan Leendert7-12-1916ScheveningenKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427109500Oflag 67 Neubrandenburg
KLKaltofenWilhelm August22-6-1904Tjilatjap (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-1942319742710900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg29-4-1944Oflag 67 Neubrandenburg5-5-1944
KLKampwartCornelis12-4-1907RotterdamSergeant verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543600Stalag XI B Fallingbostel9-8-1943Ontslagen uit krijgsgev.8-5-1944
KLKempersTheodoor E.23-1-1892Batavia (NOI)Dir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195700Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMKikThomas8-5-1909BruinisseMatroos 2e klasseStalag 371 Stanislau21-8-19423206932218271097Ontslagen uit krijgsgev.8-12-1942Stalag 371 Stanislau3-5-1943Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1943Stalag 371 Stanislau25-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.5-9-1943Stalag IV B Mühlberg29-4-1944
KLKlompmakerHarm Anton6-10-1896JoureSergeant-majoor verplegerStalag 371 Stanislau21-12-19423208100Ontslagen uit krijgsgev.23-4-1943
KLKlunderHendricus Martinus13-3-1918DeventerSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439720800Ontslagen uit krijgsgev.4-5-1944
KLKoleEgbertus Markus28-1-1906Den HaagOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194800Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLKosterLeonardus7-6-1903RotterdamOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-1942319552710890Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg29-4-1944Oflag 67 Neubrandenburg5-5-1944
KLKrijgerPieter A.M31-5-1906ColijnsplaatOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423197000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLKroezeKas09-01-1887Exloërmond-OdoornDir. Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423065400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KNILKroonenbergSalomon30-06-1891GeertruidenbergOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423025500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMLacroixJohan24-5-1903NijmegenOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195200Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLLauranEverhardus Fransiscus J. (Eef)27-4-1913NijmegenKorporaal verplegerStalag XI A Altengrabow12-6-194310704900Stalag XI B FallingbostelOntslagen uit krijgsgev.6-3-1944
KLLiefheidPieter Hubertus (Piet)19-11-1918s-GravendeelSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543800Stalag V A Fort Kronprinz27-5-1943Stalag V A Ludwigsburg9-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.2-8-1944
KLLieveGerardus29-3-1902RotterdamSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg27-11-19439857700Stalag V A Ludwigsburg14-2-1944Ontslagen uit krijgsgev.2-6-1944
KNILLigtensteinAbraham5-10-1888GroningenDir. Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423025400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLLindenvan derCarel H.2-9-1907LeimuidenOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLLogmanJohannes Jacobus27-10-1907AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseStalag 371 Stanislau6-11-19423207100Ontslagen uit krijgsgev.13-3-1943
KLMaasAntonius Jacques28-3-1920GinnekeSergeant verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543400Ontslagen uit krijgsgev.4-3-1944
KLMarijnissenAdrianus Johannes25-2-1920TeteringenSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg27-11-19439857600Stalag V A Ludwigsburg14-2-1944Ontslagen uit krijgsgev.2-6-1944
KLMastopJohannes9-9-1913ZwammerdamSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439720600Oflag XXI C/H Schildberg28-7-1943Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa8-12-1943Ontslagen uit krijgsgev.17-3-1944
KLMeebergvan dePaulus15-1-1918StrijenKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg9-8-1943981722711000
KLMinkAnton M.12-2-1903HooglandOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423197300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLMolJohannes Jacobus18-10-1910RhenenSergeant 1e klasse verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427109900
KMMooijdePieter16-10-1889ZierikzeeHoofdofficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423023000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLNeeringKarel Ernst Henri Pieter25-10-1910Den HaagOfficier van Gezondheid 2e klasseStalag 371 Stanislau3-5-19433222000Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1943
KLNelBoudewijn Jacobus5-7-1908HaarlemSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg9-9-194427172000Stalag IV A Hohnstein13-12-1944
KLNieuwenhuizevanJan Pieter3-8-1914RotterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194230301322300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag 371 Stanislau25-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.3-2-1944
KLNolkeWillem Laurens20-5-1911HaarlemOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194231976985850Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg27-11-1943Stalag V A Ludwigsburg14-2-1944Ontslagen uit krijgsgev.4-5-1944
KMNubéMenso Jan5-2-1909AlkmaarOfficier van Gezondheid 2e klasseStalag 371 Stanislau21-8-19423206400Met verlof naar NL5-7-1943Stalag 371 Stanislau24-8-1943Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ilag VII / Oflag Tittmoning3-6-1944
KLOlmanMax31-3-1912Den HaagKorporaal verplegerStalag XI A Altengrabow20-6-194310794000Stalag II D Stargard20-7-1943
KLOostenvanLaurens30-11-1911RotterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XXI C/Z Grüne bei Lissa24-12-1943774700Stalag 371 Stanislau5-1-1944Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KLOudegaReinder Gerlof9-6-1907Gelsenkirchen (Dsl)Soldaat verplegerStalag XI A Altengrabow4-7-194310860700Stalag XI B Fallingbostel
KLPfältzerJohan Peter Bernard25-3-1896AmsterdamOfficier van Gezondheid 1e klasseStalag IV B Mühlberg14-9-194427176200Oflag 67 Neubrandenburg
KLPiekemaFrederik11-3-1904ArnhemOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-1942319872717980Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B MühlbergStalag XI B Fallingbostel28-11-1944
KLPieterseJohannes J.18-11-1912AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423197100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KNILPotterHenry James25-2-1907Broek op LangendijkOfficier van Gezondheid 1e klasseStalag IV B Mühlberg29-4-194427109400Stalag XI B Fallingbostel
KLPottersJohannes Elisabeth Franciscus18-2-1918BredaSergeant verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543700Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KLRepkoHerman16-6-1916BorculoKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439720700Oflag XXI C/H Schildberg28-7-1943Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa8-12-1943Stalag VIII C Sagan26-1-1945Stalag IV B Mühlberg4-2-1945Oflag 67 Neubrandenburg17-2-1945
KMRombergWillem Karel12-10-1903Den HaagKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg27-11-19439857800Ontslagen uit krijgsgev.4-5-1944
KLRompesGerard23-2-1893RotterdamSergeant verplegerStalag 371 Stanislau6-11-19423207400Ontslagen uit krijgsgev.13-3-1943
KMRoodePetrus H.M.26-6-1894DordrechtOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195800Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLRoodenburgVermaatBastiaan8-3-1903s-GravendeelOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194700Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLRooijvanWilhemus J.P.M.14-12-1900CuykOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423193500Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLRosSandrikus17-9-1917Sprang-CapelleKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439721000Ontslagen uit krijgsgev.3-2-1944
KLRuijterdeTheodorus24-10-1918MiddelburgSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg27-11-19439857900Ontslagen uit krijgsgev.8-5-1944
KMRuijter de WildtdeHerman14-10-1910Magelang (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLRuschAbraham W. (Wim)18-1-1920AmsterdamSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow4-7-194310301700Stalag XI B Fallingbostel20-8-1943
KLRuytenWilhelmus Aurelius Marie25-7-1919HelmondVaandrigStalag XI A Altengrabow14-5-194310526000Stalag 371 Stanislau26-7-1943Stalag 327 Nehrybka11-8-1943Stalag 369 Kobierzyn2-10-1943Oflag 67 Neubrandenburg27-1-1944
KLScheffelaarWillem Jan27-12-1903Bergen op ZoomDir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-194231985972000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg26-7-1943Oflag XXI C/H Schildberg28-7-1943Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa8-12-1943Ontslagen uit krijgsgev.17-3-1944Overleden6-9-1944
KLSchoorvanJohannes Petrus A.31-5-1917VlaardingenSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow28-6-194310849600Stalag XI B Fallingbostel
KMSchopMattheus Johannes23-3-1901RidderkerkSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg26-7-19439720300Stalag XI A Altengrabow28-7-1943Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KMSchotanusDirk27-5-1913AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMSchumacherNicolaas Herman Frederik8-7-1907Den HaagSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg24-3-19449897200Stalag 369 Kobierzyn27-3-1944Stalag IV B Mühlberg17-8-1944
KLSiestropJohannes G.5-5-1907AmsterdamOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194600Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLSmidLolke17-2-1913KoudemOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423016300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLSpeekJohan Jan Gerrit10-6-1909LonnekerSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow1-6-194310564800Stalag IV B Mühlberg4-7-1943Stalag IV C Wistritz30-7-1943Overleden6-3-1945
KLSteenvoortJohannes Gerardus2-9-1916Den HaagSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg29-4-194427110800Stalag XI A Altengrabow5-5-1944
KLStevensHendrikus Johannes24-2-1918WychenSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg21-7-194427146800
KLStigterHenri18-7-1905Lahat (NOI)Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-1942319362710910Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Stalag IV B Mühlberg29-4-1944Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa5-5-1944Stalag VIII C Sagan26-1-1945Stalag IV B Mühlberg4-2-1945Oflag 67 Neubrandenburg17-2-1945
KLStokArij19-8-1904RotterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423015900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLStroomvan derFrederik Lodewijk Cornelis3-5-1909AmsterdamSergeant verplegerStalag IV B Mühlberg9-8-19439816600
KMSturmCarel Marinus17-6-1906HeusdenSergeant verplegerStalag 371 Stanislau21-12-194232082322280Ontslagen uit krijgsgev.23-4-1943Stalag 371 Stanislau25-6-1943Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KLTellegenAntonius Otto Hermanus25-5-1907ZwolleOfficier van gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423136400Stalag 371 Stanislau8-8-1942Ontslagen uit krijgsgev.27-8-1942
KNILThossHerman Friedrich25-1-1911Ixelles (B)Officier van Gezondheid 2e klasseStalag IV B Mühlberg29-4-194427109200Stalag V A Ludwigsburg
KLTimmermanHendrik Jan10-2-1895ZwolleKorporaal verplegerStalag IV B Mühlberg9-8-19439817100
KMTolAdriaan18-11-1900RotterdamSergeant-majoor verplegerStalag 371 Stanislau10-3-19433213400Ontslagen uit krijgsgev.5-7-1943
KLTriepLeendert Johannes7-2-1911Den HaagSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow1-6-19431062432711060Stalag XI B Fallingbostel9-8-1943Ontslagen uit krijgsgev.6-3-1944Stalag IV B Mühlberg29-4-1944
KLVegtvan derHendrik Marinus4-12-1909Bergen op ZoomOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423197700Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLVinturaSalomon24-11-1911AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423198000Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLVosHendrik16-6-1898GiethoornDir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423194400Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLVosHerman27-3-1901LonnekerSergeant verplegerStalag 371 Stanislau24-8-19433231900Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.3-2-1944
KLWaalwijk van DoornvanStephanus Christiaan28-2-1902SchiedamOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423195100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLWarffemiusWilhelmus Franciscus13-09-1898DelftDir. Officier van Gezondheid 3e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196900Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KNILWatervan deAlbert2-8-1904Batavia (NOI)Officier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423009100Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KMWaverenvanWillem Frederik Jan27-6-1898UtrechtOfficier van Gezondheid 1e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423021300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLWijsmanPaul W.5-3-1890Sindanglaja (NOI)Dir. Officier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423066200Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLWillemzeReinhart16-11-1917AmsterdamSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543300Stalag V A Fort Kronprinz27-5-1943Stalag V A Ludwigsburg9-6-1943Stalag XI A AltengrabowOntslagen uit krijgsgev.4-3-1944
KLWissenvanLeonardus Petrus12-8-1917DelftSoldaat verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310543500Stalag V A Fort Kronprinz27-5-1943Stalag V A Ludwigsburg9-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.2-6-1944
KLWitdeHendrik30-9-1897AmsterdamOfficier van Gezondheid 2e KlasseStalag IV B Mühlberg26-7-19439720900Ontslagen uit krijgsgev.3-2-1944
KMWitdeGerrit 8-2-1912Zichtenburg (Zuid Afrika)Officier van Gezondheid 2e KlasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423034800Stalag 371 Stanislau8-8-1942Ontslagen uit krijgsgev.27-8-1942
KLWoerdvan derDirk Jan Albert3-7-1904DeventerTandarts 2e klasseStalag 371 Stanislau10-3-19433213300Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944
KMWolfdeJohannes L.M.29-12-1906Den HaagOfficier van Gezondheid 1e KlasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196300Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLZeeuwdeRokus Arie15-12-1910RidderkerkOfficier van Gezondheid 2e klasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196277460Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa24-12-1943Stalag 371 Stanislau5-1-1944Oflag 67 Neubrandenburg17-1-1944Ontslagen uit krijgsgev.9-5-1944
KNILZieselHendrik Jan19-03-1898Foeloeng Agoeng (NOI)Officier van Gezondheid 2e KlasseOflag XIII B Neurenberg-Langwasser17-5-19423196800Ontslagen uit krijgsgev.11-6-1942
KLZoetendeGerardus7-4-1917RotterdamKorporaal verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310544000Stalag V A Fort Kronprinz27-5-1943Stalag V A Ludwigsburg9-6-1943Ontslagen uit krijgsgev.2-8-1944
KLZwaanvan deHubertus11-5-1899KoudekerkSergeant verplegerStalag XI A Altengrabow14-5-194310544200Ontslagen uit krijgsgev.4-3-1944
KLZweertsArnold29-11-1918BussumSoldaat verplegerStalag IV B Mühlberg9-9-194427170500Stalag IV A Hohnstein13-12-1944