Op deze kaart zijn de locaties aangegeven van een aantal Arbeitskommandos waar Nederlandse krijgsgevangenen werkzaam waren. Zij worden beschreven in de pagina’s hierboven in het menu.

Wat deze kaart duidelijk maakt, is dat de locatie van een Stalag (dat als administratief centrum diende, het zogenoemde Schattenlager) vaak ver verwijderd was van het Arbeitskommando. De omvang van een Arbeitskommando varieerde van enkele mannen tot ruim 10.000 man en kon een boerenbedrijf zijn of een gigantisch industriecomplex. Veel krijgsgevangenen zagen in de praktijk het Stalag niet en kwamen er ook niet, tenzij voor een medische opname of voor het bezoek aan de Hoofdvertrouwensman bij bepaalde kwesties. De post en de pakketten werden via het Stalag verdeeld over de hieronder resorterende Arbeitskommandos.

Door te klikken komt de kaart in beeld. Klik u daarna nog een keer, dan wordt de kaart uitvergroot en kunt u slepen met de kaart. (cartografie: Erik van Oosten- NIMH)