Locatie: Neurenberg, stadsdeel Langwasser, deelstaat Beieren, Duitsland.

Functie: officierskamp.

Datum ingebruikname: eind mei 1941.

Nationaliteiten: YU, NL, I, H, VS.

Aantal Nederlandse gevangenen: ruim 2000.

Datum bevrijding: 16 april 1945 door Amerikaanse troepen.

Op 16 mei 1942 arriveerde een groep van ruim 2000 Nederlandse officieren in Neurenberg- Langwasser. Ze vonden onderdak in twee rijen van ieder achttien barakken. De beide blokken – Blok I met circa 800 man en Blok II met circa 1200 man – waren omgeven door een dubbele prikkeldraadversperring. Het complex diende voor de oorlog als barakken- en tentenkamp met een capaciteit van 100.000 man voor de jaarlijkse Reichsparteitage in Neurenberg. Op 1 en 2 augustus 1942 volgde overplaatsing van de Nederlanders naar Stalag 371 Stanislau.

Tegenwoordig vormen de Glogauer-, Liegnitzer- en Gleiwitzerstrassen de begrenzingen van het voormalige kampterrein Neurenberg-Langwasser. Waar ooit de barakken van de Nederlanders stonden, bevinden zich nu woningen aan de Josef-Simonstrasse en de Max Wönnerstrasse.

Plattegrond en organisatie Oflag XIII B Neurenberg

Klik hier voor een beschrijving van de eerste periode in Neurenberg-Langwasser