Locatie: Dobroszyce, Polen.

Functie: officierskamp.

Datum ingebruikname: 25 mei 1940.

Nationaliteiten: B, NL, GB.

Aantal Nederlandse gevangenen: 68.

Datum bevrijding: eind 1942 werd het kamp opgeheven.

Het klooster genaamd Amalienstift bestond uit een lang front met drie vleugels en was opgetrokken uit rood baksteen. Het was drie verdiepingen hoog en voorzien van een zolder. Twee derde van het gebouw was ingericht als krijgsgevangenkamp. Het overige deel fungeerde nog als weeshuis. De groep erewoordweigeraars verbleef hier vanaf half november 1940 tot eind juli 1941. Ze waren op de eerste verdieping gelegerd in drie kamers: één voor de majoors en kapiteins, één voor de luitenants en cadetten en één als gezamenlijke leeskamer voor dagelijkse ontspanning. Rondom twee vleugels van het gebouw hadden de Duitsers een prikkeldraadversperring met wachttorens opgetrokken, waardoor een buitenruimte ontstond waar de krijgsgevangenen zich vrij konden bewegen. Pal naast het klooster lagen enkele boerderijen, een groentetuin en een kerkje.

Het gebouw doet nu dienst als internaat en school voor bijzonder onderwijs.

Klik hier voor een plattegrond van Oflag VIII C Juliusburg