Locatie: Weinsberg, deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland.

Functie: officierskamp.

Datum ingebruikname: 15 december 1939.

Nationaliteiten: NL, F, GB, VS.

Aantal Nederlandse gevangenen: 816.

Datum bevrijding: 30 maart 1945 werd het kamp ontruimd.

In dit kamp verbleven slechts zeer korte tijd Nederlandse krijgsgevangenen. Op 20 mei 1940 arriveerden allereerst ruim 800 Nederlanders, voornamelijk officieren en vaandrigs, maar ook een tiental sergeant-majoors en adjudanten-onderofficier. Opvallend genoeg kwamen in dit officierskamp ook bijna honderd dienstplichtige soldaten terecht. Al op 8 juni keerde de gehele groep Nederlanders terug naar huis. Na hun vertrek kwamen er Franse officieren die vanaf oktober 1943 op hun beurt werden vervangen door hoofdzakelijk Britse en Zuid-Afrikaanse krijgsgevangenen. Op 30 maart 1945 evacueerden de Duitsers Oflag V-a. De gevangenen gingen over naar Oflag VII-a te Moosburg, waar ze enkele weken later door Amerikaanse eenheden werden bevrijd. Tot 1953 deed het kamp in Weinsberg dienst als opvang voor Poolse displaced persons.

Het kamp zelf is na 1953 ontmanteld. Alleen een herinneringscentrum aan de Karl-Brennerstrasse 24 besteedt nog aandacht aan de geschiedenis van Oflag V-a.