Locatie: Wolfsberg, deelstaat Karinthië, Oostenrijk.

Functie: manschappenkamp met de functie van Schattenlager.

Datum ingebruikname: 1 maart 1941.

Nationaliteiten: GB, F, YU, SU, VS, I, NL PL.

Aantal Nederlandse gevangenen: ongeveer 150.

Datum bevrijding: 8 mei 1945 door Britse troepen.

In het voorjaar van 1941 kreeg Oflag XVIII-b in Wolfsberg in Karinthië ten behoeve van de Arbeitseinsatz de functie van Stalag. Ook hier waren de Fransen in de meerderheid, gevolgd door de Britten en Sovjet-militairen. In september 1943 kwam daar nog een aantal Italiaanse krijgsgevangenen bij. De ongeveer 150 Nederlanders die in december 1943 arriveerden, vormden een minderheid. Het barakkenkamp bestond, naast een deel voor de Duitse bewakers, uit een aantal door prikkeldraad van elkaar gescheiden zones waarin de diverse nationaliteiten waren ondergebracht. De barakken voor de Russische krijgsgevangenen bevonden zich vanwege het strengere bewakingsregime – zoals gewoonlijk – in de uiterste hoek van het terrein.

In het Stalag zelf verbleven gemiddeld 3000 krijgsgevangenen, van wie het overgrote deel buiten het kamp werkte in de ruim 300 Arbeitskommandos die aan Wolfsberg waren gelieerd. De Nederlanders waren vooral in de Arbeitskommandos in en rondom Graz actief. Zij verlieten deze stad begin april 1945 voor het oprukkende Sovjet-leger uit en trokken via Salzburg naar Judenburg, om vanuit daar per trein terug naar Wolfsberg te reizen.

Het terrein van het voormalige krijgsgevangenkamp is tegenwoordig een industriegebied, waar alleen de naam Lagerstrasse nog herinnert aan het Stalag Wolfsberg.