Locatie: Nehrybka, gemeente Przemyśl, Polen.

Functie: manschappenkamp met de functie van Straflager.

Datum ingebruikname: december 1942.

Nationaliteiten: SU, F, I, NL.

Aantal Nederlandse gevangenen: circa 300.

Datum bevrijding: in juli 1944 werd het kamp opgeheven.

Stalag 327, vanaf mei 1941 gelegen in Jaroslaw, werd met ingang van november 1942 verplaatst naar Przemyśl met daarbij drie Zweiglager. Het eerste kamp lag in Olchowce, het tweede in Pikulice en het derde in Nehrybka. Het Stalag 327 maakte samen met Stalag 367 Częstochowa deel uit van het Kriegsgefangenbezirk Krakau, gelegen in het Generaal-Gouvernement. De Nederlandse krijgsgevangenen in Stalag 327 Nehrybka verbleven op het terrein van de tegenwoordige fabriek Polna aan de Obozowa 23. Het Stalag was een voormalige Poolse kazerne. De Nederlanders waren er met tachtig man per kamer ondergebracht. De eersten die omstreeks 22 augustus 1943 arriveerden waren een kleine veertig studenten, afkomstig uit Stalag 371 Stanislau. De indruk bestaat dat de Duitsers in dit Stalag zogeheten werkonwillige krijgsgevangenen samenbrachten, net zoals later in Kobierzyn het geval was. De studenten kregen al snel gezelschap van tachtig werkweigerende onderofficieren die op 30 augustus 1943 vanuit Stalag V-a Ludwigsburg aankwamen. Een week later, op 5 september, arriveerde de grootste groep Nederlanders in Stalag 327 Nehrybka. Het betrof hier tweehonderd werkweigeraars uit Stalag XI-a Altengrabow. Ze verbleven met tachtig man op één zaal. De Nederlanders bleven slechts korte tijd in Nehrybka, omdat ze eind september 1943 plaats moesten maken voor grote groepen Italiaanse krijgsgevangenen. De hele groep van circa 300 man, met uitzondering van een twintigtal zieken die tijdelijk achterbleven in het lazaret in Pikulice, vertrok op 30 september 1943 naar Stalag 369 Kobierzyn.

Klik hier voor een landkaart van Przemysl en Nehrybka

Tegenwoordig bevindt zich op het terrein van het voormalige Stalag 327 Nehrybka de fabriek van POLNA S.A. Zakłady Automatyki.