Locatie: Bernburg (Saale), deelstaat Saksen-Anhalt, Duitsland.

Functie: werk op tekenkamer, assemblage vliegtuigen.

Datum aankomst eerste Nederlanders: onbekend.

Nationaliteiten: NL.

Aantal Nederlandse gevangenen: minstens 38.

Datum bevrijding: 12 april 1945 door Amerikaanse troepen.

De Junkersfabriek in Bernburg was, net als de fabriek in Aschersleben, een dependance van de hoofdvestiging in Dessau. Het Arbeitskommando Bernburg 119/9 viel organisatorisch onder Stalag XI-a Altengrabow. In Bernburg werden in hoofdzaak Junkers 52 en Junkers 88 geassembleerd. De fabriek lag op het terrein van Fliegerhorst Bernburg. Na assemblage vloog de Luftwaffe de toestellen direct over naar de operationele eenheden. Het is niet bekend wanneer de (eerste) Nederlanders hier arriveerden. Hun takenpakket varieerde. Sommigen maakten in de tekenkamer van Junkers constructietekeningen. Waarschijnlijk ging het daarbij niet om het vervaardigen van technische ontwerptekeningen maar om het reproduceren van bestaande tekeningen voor gebruik op de werkvloer. De Nederlanders verbleven in een ontruimde verenigingszaal in de wijk Friedrichshöhe. In dit Werkheim Friedrichshöhe woonden zij samen met civiele arbeiders. Een inspectierapport van het Zweedse Gezantschap uit september 1944 meldde de aanwezigheid van 38 Nederlandse krijgsgevangenen.

Als gevolg van een bombardement in oktober 1944 viel de productie van de Junkersfabriek in Bernburg stil. Hierop verplaatsten de Duitsers de Nederlanders naar het Arbeitskommando HASAG.

Op 12 april 1945 bezetten de Amerikanen Fliegerhorst Bernburg en de Junkersfabrieken. Na enkele maanden droegen zij de locatie over aan de Russen. Die begonnen met het demonteren van de installaties en voerden ze naar de Sovjet-Unie af. In 1950 was de ontmanteling van het complex voltooid. In 1957 vestigde de Hogeschool Bernburg zich op het terrein.

Aan de Strenzfelder Allee 28 in Bernburg bevinden zich nog enkele kantoren van Junkers die tegenwoordig in gebruik zijn bij de Anhalt Hogeschool. Tijdens een bezoek in 2018 aan het noordelijker gelegen terrein van het voormalige Fliegerhorst werden betonresten aangetroffen van de voormalige hangars, een laadplatform en een motorentestbank. Bovendien waren tussen de bosschages nog talloze kuilen van bominslagen zichtbaar.