Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoekresultaten

Zoekresultaten: ‘ . $naam .’ ‘ . $kgfnummer .’ ‘ . $oflagselectie .’ ‘ . $stalagselectie .’ ‘ . $rangselectie .’

‘;

//De SQL-code
$filters = “”;
if($oflagselectie != “”){
$filters = “((kamp1 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘) OR (kamp2 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘) OR (kamp3 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘) OR (kamp4 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘) OR (kamp5 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘) OR (kamp6 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘) OR (kamp7 LIKE ‘”.$oflagselectie.”‘))”; }
if($stalagselectie != “”){
$filters = “((kamp1 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘) OR (kamp2 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘) OR (kamp3 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘) OR (kamp4 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘) OR (kamp5 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘) OR (kamp6 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘) OR (kamp7 LIKE ‘”.$stalagselectie.”‘))”; }
if($rangselectie != “”){
if($filters != “”){
$filters .= ” AND (rang LIKE ‘”.$rangselectie.”‘)”; }
else{ $filters = “(rang LIKE ‘”.$rangselectie.”‘)”; } }
if($kmdselectie != “”){
if($filters != “”){
$filters .= ” AND (KMD LIKE ‘”.$kmdselectie.”‘)”; }
else{ $filters = “(KMD LIKE ‘”.$kmdselectie.”‘)”; } }
if($naam != “”){
if($filters != “”){
$filters .= ” AND (naam LIKE ‘”.$naam.”‘)”; }
else{ $filters = “(naam LIKE ‘”.$naam.”‘)”; } }
if($kgfnummer != “”){ if($filters != “”){ $filters .= ” OR (kgfnummer LIKE ‘”.$kgfnummer.”‘) OR (kgfnummer2 LIKE ‘”.$kgfnummer2.”‘)”;}
else{ $filters = “(kgfnummer LIKE ‘”.$kgfnummer.”‘) OR (kgfnummer2 LIKE ‘
“.$kgfnummer.”‘)”;}}$sql = “SELECT * FROM Namenlijst WHERE “.$filters;

//De SQL-code uitvoeren
$res = mysqli_query($db, $sql);

//Aantal resultaten
$aantal = mysqli_num_rows($res);

//Is er een resultaat?
if ($aantal)
{
//Er is een resultaat gevonden, toon de resultaten via een while () loop
echo ‘Er zijn ‘.( $aantal ).’ resultaten gevonden. Zoek opnieuw

‘;

while ($row = mysqli_fetch_array($res))
{

echo

‘;
}
}

//Er is geen resultaat gevonden:
else
{
echo ‘

Er is niets gevonden op jouw zoekterm: ‘ . $naam .’ ‘ . $kgfnummer .’ ‘ . $oflagselectie .’ ‘ . $stalagselectie .’ ‘ . $rangselectie .’

‘;

}

?>

Pasfoto Voorletters Tussenv. Achternaam Geboortedat. Geboortepl. Rang Eenheid Datum gevangen Plaats gevangen Kamp 1 Datum KGF nummer KGF nummer2 Kamp 2 Datum Kamp 3 Datum Kamp 4 Datum Kamp 5 Datum Kamp 6 Datum Kamp 7 Datum
Geen pasfoto
‘ .htmlspecialchars( $row[‘voorletters’] ).’ ‘ .htmlspecialchars( $row[’tussenvoegsel’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘naam’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘geboortedatum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘geboorteplaats’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘rang’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘eenheid’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘datumgevangenschap’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘plaatsgevangenschap’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp1’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp1datum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kgfnummer’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kgfnummer2’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp2’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp2datum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp3’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp3datum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp4’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp4datum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp5’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp5datum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp6’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp6datum’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp7’] ). ‘ ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp7datum’] ). ‘