Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoeken naar Verliezen 1940

Via onderstaande selectiemogelijkheden kunt u gericht zoeken naar informatie over gesneuvelde Nederlandse militairen uit de Meidagen van 1940. Deze informatie is afkomstig van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, waarbij de Toegang  491 Verlieslijsten is gebruikt. Hierin bevinden zich opgaven van gesneuvelden, gewonden en vermisten van zowel de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine als ook Militaire Luchtvaart. Voor de bijzonderheden rondom het sneuvelen heb ik gebruik gemaakt van het boek “Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940” van kolonel b.d. De Leeuw (Uitgeverij Aspekt).

U kunt hierbij zoeken op rang, krijgsmachtdeel, medaille, naam of datum. Het zoeken op eenheid heb ik vooralsnog achterwege gelaten, omdat het een veelvoud van eenheden betreft.

Bij rang, krijgsmachtdeel en medaille kunt u kiezen uit een keuzenmenu. Drukt u hierbij op de kleine driehoek en maak een keuze.

Bij naam vult u de naam in zonder tussenvoegsels. Voorbeeld: Bruggen en niet: Bruggen, van der.

Bij datum vult u in: 10-5-1940 of andere datum. (dd-m-jjjj).

De database bevat nu (aug 2019): 2.302 personen. De database zal de komende tijd verder worden uitgebreid met datum en plaats sneuvelen c.q. bijzonderheden.