Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoeken naar Informatie

Via het uitklapmenu kunt u informatie opvragen uit mijn archief.
Dit betreft allerlei gegevens, zoals naam, rang, KGF-nummer en de kampen waarin men heeft gezeten.
Ook kan via een apart menu gezocht worden op militairen die zijn overleden in krijgsgevangenschap.