Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoeken naar Gegevens juli 1940-mei 1945

Via onderstaande selectiemogelijkheden kunt u gericht zoeken naar informatie over Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland juli 1940-mei 1945. Deze informatie is afkomstig van het Nationaal Archief, collectie 2.13.98 waar met name de Ab- und Zugangslisten van de diverse krijgsgevangenkampen zijn gebruikt. De originele stukken zijn daar op aanvraag in te zien in de studiezaal.

Bij het zoeken op naam komt het voor, dat u een zelfde persoon twee keer tegenkomt of met verschillende Kgf-nummers. Sommige militairen werden i.v.m. ziekte (tijdelijk) ontslagen en later weer afgevoerd in krijgsgevangenschap, waarbij een nieuw Kgf-nummer werd uitgereikt.

Bij het zoeken naar informatie kunt u denken aan:

– het zoeken naar iemand, waarvan u alleen de achternaam kent (zonder tussenvoegsels of titels), de rang of het krijgsgevangennummer.
– het zoeken naar aantallen Nederlandse krijgsgevangenen in bepaalde kampen.
– het zoeken naar aantallen van een bepaalde rang per kamp of als totaal.

In dit overzicht kunt u kiezen op  `Oflag` voor het officierskamp of voor `Stalag` voor de verschillende manschappenkampen. Ook kunt u een keuze maken voor KL, KM of KNIL bij de optie krijgsmachtdeel.

De database bevat ruim 11.000 personen. De lijst is op basis van de geraadpleegde documenten voor 98-99% volledig. Namen van personen en plaatsen zijn soms verkeerd geschreven. Daar waar het voor mij duidelijk was, heb ik het verbeterd. In de andere gevallen heb ik het overgenomen zoals het op de krijgsgevangenkaart stond.

Copyright
Het staat u vrij de gegevens uit de database te gebruiken. Dit wil echter niet zeggen dat het “open data” is. Het is niet toegestaan om de gegevens in andere zoekmachines op te slaan, te bewerken, in de vorm van lijsten te publiceren of te verkopen. Wij vragen u om bij gebruik van de data www.krijgsgevangen.nl als bron te gebruiken.