Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoeken naar Arbeitskommando 1943-1945

Via onderstaande selectiemogelijkheden kunt u gericht zoeken naar informatie over Arbeitskommando’s (Arb.Kdo) uit de periode 1943-1945. Deze informatie is afkomstig van het Nationaal Archief, collectie 2.13.98 waar met name de ruim 8.200 repatriëringslijsten van de teruggekeerde krijgsgevangenen zijn gebruikt. Hierop werden indien het soldaten, korporaals en soms onderofficieren betrof gegevens m.b.t. werk ingevuld. Soms met expliciet het Arbeitskommando vermeld maar vaak ook alleen met een steekwoord, zoals landbouw, bakkerij of stoker. Via analyse kon in een aantal gevallen toch een Arbeitskommando worden gevonden. Op de Ab- und Zugangslisten van de diverse krijgsgevangenkampen werd deze informatie niet vermeld. Hierop stond alleen het administratieve krijgsgevangenkamp “Schattenlager” vermeld.

Bij het zoeken naar informatie kunt u denken aan:

– het zoeken naar aantallen Nederlanders binnen een Arbeitskommando, via het menu.
– het zoeken naar het Arbeitskommando, waar een NL-krijgsgevangene werkzaam was, op basis van zijn rangnaam of zijn Kgf-nummer.