Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Uw hulp gevraagd

Met deze website probeer ik zoveel als mogelijk de gegevens van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap in de jaren 1940-1945 te verzamelen. Tevens wil ik deze informatie beschikbaar stellen voor een grotere groep van personen die geïnteresseerd zijn in de lotgevallen van deze militairen.

Hoewel ik mijn uiterste best doe om deze gegevens te verzamelen en te plaatsen, wil ik ook graag een beroep doen op uw hulp. Het is steeds moeilijker om documentatie te vinden. De tijd staat immers niet stil en bij het overlijden van de oud-gevangenen gaat vaak ook veel van dit materiaal verloren. Ik heb daarom uw hulp nodig om deze website te kunnen onderhouden en aanvullen.

Indien u documentatie heeft van uw vader, opa, oom, bekende of anderszins en u wilt graag deze gegevens terug zien op de website, neemt u dan a.u.b. contact met mij op. Het liefst gebruik ik hiervoor originele documentatie (personalkarte, foto’s, brieven etc) die ik scan en daarna gebruik voor de website.  Met alle documentatie wordt op een zorgvuldige wijze omgegaan en (zeer) persoonlijke zaken worden niet vermeld zonder toestemming van de inzender. Indien u het op prijs stelt dat ik dit materiaal persoonlijk bij u ophaal, dan ben ik daartoe zeer graag bereid. Uiteraard ontvangt u dit materiaal daarna weer terug.

Indien u geen behoefte heeft aan vermelding op de site maar u heeft wel documentatie die u aan mij zou willen afstaan (tijdelijk om te scannen dan wel definitief) dan ben ik u daarvoor uiteraard zeer erkentelijk.

Mijn gegevens:

J. (Johan) G.M. van Hoppe te Dongen

email: krijgsgevangen@gmail.com