Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Persoonlijke herinneringen

Via het uitklapmenu rechts treft u een aantal persoonlijke herinneringen aan, zoals die zijn opgetekend door gevangenen, kinderen, kleinkinderen of anderen.

Het maakt hierbij niet uit, hoeveel informatie er gegeven wordt, of hoeveel foto’s, tekeningen en brieven erbij worden gevoegd. Het zijn allemaal kleine stukjes van de puzzel die anderen kunnen helpen om hun verhaal aan te vullen.

Het zijn deze bijdragen, waar ik naar op zoek ben en die ik graag – met uw toestemming – op deze website wil plaatsen.

Alle info is welkom op: krijgsgevangen@gmail.com