Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Melding 1942 en 1943

Gedurende de meidagen van 1940 zijn er ongeveer 25.000 militairen als krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland. De overige militairen blijven na de capitulatie in hun garnizoenen en worden niet meer naar Duitsland afgevoerd. In juni 1940 worden de in Duitsland krijgsgevangen Nederlandse militairen vrijgelaten en keren terug naar huis. Met het demobiliseren van de Nederlandse krijgsmacht op 15 juli 1940, worden alle beroepsmilitairen ontslagen en moeten zij ander werk gaan zoeken. Hiervoor moet wel een verklaring worden ondertekend, waarin men aangeeft niets tegen de Duitsers te zullen ondernemen gedurende de oorlog (alleen aan beroepsmilitairen voorgelegd, de zogenaamde erewoordverklaring). Slechts 69 militairen weigeren en worden op 15 juli 1940 afgevoerd in krijgsgevangenschap. De dienstplichtige militairen gaan met groot verlof naar huis en pakken hun vroegere werkzaamheden weer op.

In februari 1941 verschijnt de eerste oproep voor controle van de beroepsofficieren.

Meldingsplicht1941

In mei 1942 moeten alle beroepsofficieren, cadetten en adelborsten zich weer melden voor controle op een 5-tal kazernes (Assen, Breda, Bussum, Ede en Roermond) en worden dan alsnog in krijgsgevangenschap gevoerd. Reden is, dat men zich niet aan het gegeven woord heeft gehouden door werkzaam te zijn in het verzet of omdat men probeert Engeland te bereiken.
krant420511

In april 1943 volgt er weer een bekendmaking in de landelijke dagbladen, dat alle militairen zich alsnog moeten melden voor krijgsgevangenschap.

 krant430429

Na deze algemene bekendmaking volgen dan in rap tempo de specifieke bekendmakingen, waarin per onderdeel de mensen worden opgeroepen zich te melden. Gestart wordt op 30 april 1943 met het beroepspersoneel beneden de rang van officier (onderofficieren en manschappen).

 krant430430

Mensen gaan vragen stellen of er vrijstelling gegeven kan worden. Hieronder een artikel van 10 mei 1943.

krant430510

Op 25 mei 1943 wordt het dienstplichtig personeel van het regiment Grenadiers ( R.Gr.) opgeroepen zich te melden.

 krant430525

Gevolgd op 31 mei 1943 door het dienstplichtig personeel van het regiment Jagers (R.J.)

krant430531

Daarna volg de oproep op 6 juni 1943 voor het 2e, 3e, 9e en 11e regiment Infanterie (R.I.)

krant430606

Op dezelfde dag gevolgd door het 4e, 5e, 12e en 19e regiment Infanterie (R.I.)

krant430606_02

Op 15 juni 1943 volgt dan de bekendmaking, dat ook de reserve-officieren zich moeten melden

krant430615

Op 21 juni 1943 worden opgeroepen: 7e en 10e regiment Infanterie (R.I.) en 1e, 4e, 5e en 8e regiment Veldartillerie (R.V.A.)

krant430621

Op 28 juni 1943 gevolgd door het Korps Motordienst en het 13e en 14e regiment Infanterie (R.I.)

krant430628

Dezelfde dag gevolgd door het 6e, 8e en 20e regiment Infanterie (R.I.)

krant430628_02

Op 3 juli 1943 zijn het 15e, 16e, 17e en 18e regiment Infanterie (R.I.) aan de beurt

krant430703

Op 12 juli 1943 volgt een oproep voor het 21e en 22e regiment Infanterie (R.I.), het 1e, 2e, 3e en 4e regiment Huzaren (R.H.), het 2e en 3e regiment Veldartillerie (R.V.A.) en het 1e regiment Wielrijders (R.W.)

krant430712

Op 17 juli 1943 gevolgd door de oproep voor een heleboel kleinere legerafdelingen

krant430717

Op 24 juli volgt de oproep voor het 2e regiment wielrijders (R.W.), het korps Pontonniers en Torpedisten, het 7e regiment Veldartillerie (R.V.A.) en het 2e regiment Luchtdoelartillerie (R.Lu.A.)

krant430724

Op 26 juli volgt er dan nog een laatste oproep, om ook die mensen te pakken te krijgen, die men eventueel gemist zou hebben met eerdere oproepen.

krant430726

Blijkbaar komt men erachter, dat er ook nog mensen van de Koloniale Reserve en het K.N.I.L. in Nederland zijn. Zij worden op 4 augustus 1943 opgeroepen.

krant430804

Wehrmachtstelle Amersfoort, Zonnebloemstraat

Alle militairen moeten zich melden in de Zonnebloemstraat ( nu het einde van de Noordewierweg) in Amersfoort. Hier is in 1940 een kamp gebouwd voor het Nederlandse leger. Alle mannen die zich moeten melden worden hier opgevangen en geregistreerd. De opvang is van korte duur want men moet uiteraard op transport naar een Stammlager (Stalag) in Duitsland, om daar in arbeidscommando’s te worden tewerkgesteld. Na de oorlog is dit kamp nog gebruikt door Canadese militairen en in 1947 is het kamp afgebroken.

kampZonnebloemstraat

1. Het kamp aan de Zonnebloemstraat in Amersfoort

096d6843-3ef6-8691-7e50-6029349c3310

2. Niet wetend wat er allemaal te wachten staat

641f383e-d68e-fdff-e6de-f63bcf12176d

3. Vertrek van een trein met krijgsgevangenen uit Amersfoort

894e5d54-d2e4-0791-3ec5-58f290152f0f

4. Vertrek van een trein met krijgsgevangenen uit Amersfoort