Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Kroniek van een Jonkerdom

Hieronder een boekwerkje, dat in 1943 is gemaakt door een aantal adelborsten en cadetten. Vermoedelijk de bewoners van kamer 24 die later verhuizen naar kamer 56.