Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

KGF 31368 A.H. Mohr

Eerste luitenant der Genie Albartus Hendrik (Bert) Mohr

A_H_mohr_1942_2

geboren op 4 maart 1912 en op 14 september 2008 op 96-jarige leeftijd overleden
gevangen gezet op 15-5-1942
KGF 31368, Oflag XIII B, Stalag 371, Oflag 67
Deze pagina is mede tot stand gekomen door zijn zoon John Mohr, als eerbetoon aan zijn vader.
A.H. Mohr is in 1970 als kolonel van de Verbindingsdienst met functioneel leeftijdsontslag gegaan.

John Mohr schrijft: “Mijn vader is geboren op 4 maart 1912 in Capelle aan de IJssel, promotie 1933 van de KMA, ingedeeld bij het regiment Verbindingstroepen. Uit dat regiment is na de oorlog het Wapen der Verbindingsdienst opgericht. Hij is in 1970 als kolonel van de Verbindingsdienst met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Hij is op 11 oktober 1935 getrouwd met Cornelia (Corrie) van der Vlugt. Mijn moeder is op 31 oktober 1999 en mijn vader is op 14 september 2008 overleden. Hij woonde indertijd in Breda, later in Bennekom en de laatste decennia van zijn leven woonde hij in Doorwerth. Ik stuur u hierbij zijn Duitse persoonskaart. Ik heb nog een paar foto’s en een drie pagina’s groot epistel over zijn verblijf in Neurenberg. Ik zou graag in contact komen met mensen die mijn vader hebben gekend. Hij heeft wel eens verteld dat hij zich in de kampen nuttig maakte als kapper.
Op 14 juli 1940 wordt ook aan Bert Mohr de verklaring op erewoord voorgelegd. Bert tekent de erewoordverklaring zoals zovele anderen.

Verklaring_op_Eerewoord

Per 15 juli 1940 moet de Nederlandse Krijgsmacht gedemobiliseerd zijn. Alle beroepsmilitairen ontvangen een beschikking waarin ze op non-activiteit worden gesteld per 1 november 1940. Hieronder de documenten die Bert Mohr krijgt:

Mohr 003

Mohr 005

Aan de militairen werden verschillende mogelijkheden voorgelegd nadat ze op non-activiteit werden gesteld. Beroepsmilitairen kunnen: naar de politie, de wasserschutzpolizei, douane, vrijwillige arbeid in Duitsland, gewone arbeid in Nederland maar kunnen ook naar de Opbouwdienst. Bert Mohr kiest voor dit laatste. De opbouwdienst was een semi-militaire organisatie die als voorloper diende van de Arbeitsdienst. Uiteindelijke doel was om zoveel mogelijk mensen in te schakelen voor de Duitse (oorlogs)industrie.

Mohr 009

Mohr 008

Bert Mohr wordt geplaatst in Tilburg als technisch leider.

Mohr 006

De militairen die de verklaring op erewoord hebben getekend, worden vrijgesteld van het uitvoeren van bewakingsdiensten.

 Mohr 010

Dat er een hele administratie werd gevoerd rondom de bezoldiging van de militairen die op non-activiteit stonden, wordt wel bevestigd door onderstaande documenten. Zelfs het terugbetalen van teveel genoten bezoldiging werd niet vergeten !

Mohr 012

Mohr 013

Mohr 011

In mei 1942 leest Bert Mohr in de krant, dat hij zich voor de 2e keer moet melden. Dit is niets nieuws en geheel argeloos gaat Bert naar de Ernst Casimirkazerne in Roermond. Hier gaan de poorten dicht en wordt gemeld, dat alle officieren alsnog in krijgsgevangenschap gevoerd zullen worden. Hij wordt samen met de anderen afgevoerd naar Oflag XIII B Teillager zur besonderen Verfügung in Neurenberg-Langwasser. Hier wordt uiteraard de bekende Personalkarte aangelegd met KGF nummer 31368.

personalkarte_voorkant

Om het administratieve systeem van bezoldiging aan het thuisfront (en een deel aan de militair) weer mogelijk te maken, worden alle officieren per 16 mei 1942 (de dag dat ze in Neurenberg-Langwasser aankomen) weer in actieve dienst gesteld.

Mohr 002

Voor Bert Mohr en zijn echtgenote en de kinderen begint nu het leven als krijgsgevangene. Onderstaand een aantal afbeeldingen van thuis en van zijn tijd in krijgsgevangenschap.

A_H_mohr_3

Corrie heeft hier een brief van Bert in haar handen.

A_H_mohr_4

Johnny aan de knoppen van de radio. Hij heeft zijn vader vreselijk gemist.

A_H_mohr_5

Bert Mohr achterste rij 6e van links

A_H_mohr_6

Bert Mohr staande in het midden achter beide Marechaussee officieren.

A_H_mohr_7

Bert Mohr staande 4e van links.

In Neurenberg-Langwasser wordt het kappersbedrijf opgezet. In Stanislau komt dit helemaal tot bloei en uiteindelijk zijn er enkele tientallen kappers werkzaam. Bert Mohr is een van hen.

kapperszaakje

Albart13

De kappers in Stanislau. Bert Mohr staande 4e van links.

Uiteraard stuurt Bert Mohr ook vanuit Neubrandenburg veel brieven en briefkaarten naar huis. Onderstaand briefkaartje is gericht aan zijn zoon Johnny.

A_H_mohr_

A_H_mohr_8

Bert Mohr 6e van links

Bovenstaande tekening toont de bewoners van barak 9a. De reden van de tekening is onduidelijk. Er brandt wel een barak af in Neubrandenburg en moeten de bewoners een andere barak betrekken. Mogelijk dat dit hier betrekking op heeft? Iedereen is in pyjama mogelijk hebben ze in de haast de barak moeten verlaten?