Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Gebruik van deze website

Gebruik van deze website.

 

Deze website heeft als doel om de geschiedenis van de Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap levend te houden. Al het materiaal mag gebruikt worden, indien het wordt gebruikt in de geest van de website en van de oud-krijgsgevangenen en hun nabestaanden. Daar waar fotomateriaal en/of tekeningen op de website zijn voorzien van een bron, dient deze bron ook door u gebruikt te worden als u dit materiaal publiceert. (NIMH, coll. Johan van Hoppe, coll. Van Ameyden van Duym, coll. Wouters etc).

Veel materiaal is na jarenlang verzamelen, kopen, of door schenkingen bij elkaar gebracht en dan is het gebruik hiervan geen recht maar een gunst. Gaat u hier ook als zodanig mee om.

Mensen stellen vertrouwen in mij en ik stel vertrouwen in u als bezoeker van deze website.