Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Sudetenländische Treibstoffwerke Brüx

Hier treft u een aantal foto’s aan die gemaakt zijn na diverse bombardementen op het gigantische complex in Brüx (nu Most in Tjechië). In deze fabriek werd van bruinkool synthetische benzine gemaakt en daarom was dit complex regelmatig doelwit van geallieerde bombardementen. In het Arbeitskommando Brüx hebben ruim 1.700 Nederlandse krijgsgevangenen gewerkt en bij de bombardementen op 12-5-1944 en 5-3-1945 zijn in totaal 28 Nederlanders omgekomen. Hierbij o.a. de beide broers A. en J. de Kubber uit Middelburg.

Deze foto’s zijn na de bevrijding door de soldaat Probst gevonden en meegenomen. Door zijn dochter werden ze ter beschikking gesteld, waarvoor hartelijk dank.  De overige foto’s maken deel uit van de collectie Mojet (415), inventarisnummer 047/1 aanwezig bij het NIMH te Den Haag.

1. Het gigantische fabriekcomplex met op de voorgrond de barakken van de krijgsgevangenen.
2. Bombardement op 14-2-1945
3. Bombardement 14-2-1945
4. Bombardement 14-2-1945
5. Bombardement 14-2-1945
6. Bombardement 14-2-1945
7. Bombardement 14-2-1945
8. Bombardement 14-2-1945
9. Bombardement december 1944
10. Bombardement december 1944
11. Foto van 16-1-1945.
12. Voltreffer op een hijskraan. 16-1-1945
13. Bunker en omgeving 16-1-1945. In de fabriek stonden op een aantal plaatsen grote schuilbunkers waar wel 1000 personen konden schuilen.
14. Uitwerking van een voltreffer.
15. Uitwerking van een voltreffer.
16. Schade in de fabriek.
17. Uitwerking van de bommen op de fabriek
18. Begrafenis van een Nederlander.
19. Begrafenis van een Nederlander
20. Begrafenis van een Nederlander
21. Op weg naar de laatste rustplaats
22. De kameraden staan aangetreden
23. De laatste woorden van een kameraad. Links is het Duitse vuurpeloton nog net zichtbaar.
24. De laatste woorden van de dominee.
25. Onder het brengen van het ere-saluut wordt de kist in het graf neergelaten.
26. De kist wordt neergelaten in het graf.
27. De kist wordt neergelaten in het graf.
28. Ingekleurde foto van 4 Nederlanders.
29. Groepsfoto Nederlanders voor hun barak.
30. Groepsfoto Nederlanders in Brüx.
31. Nederlanders hangen uit het raam van hun barak.
32. Dominee Den Boeft (midden met Rode Kruis armband) omringd door Nederlanders.
33. Groepsfoto. Geheel links soldaat Klijmij.