Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Stalag XI A Altengrabow

Hier treft u foto’s aan uit het krijgsgevangenkamp Stalag XI A Altengrabow. Dit was het eerste opvangkamp (samen met Stalag IV B Mühlberg) voor alle beroepsonderofficieren en dienstplichtigen die zich vanaf begin 1943 moesten melden voor krijgsgevangenschap. Van 14-5-1943 tot 3-5-1945 hebben hier ruim 5.100 Nederlanders voor kortere of langere tijd gezeten. De meesten gingen in 1943 door naar een ander Stalag of gingen naar een Arbeitskommando. Eind 1944, begin 1945 waren er ongeveer 150 Nederlandse krijgsgevangenen. Dit waren arbeidsongeschikten/zieken en werkweigerende onderofficieren. Zij zaten in het kamp Gross Lübars, dat deel uitmaakte van Stalag XI A Altengrabow. De foto’s zijn dan met grote mate van zekerheid gemaakt in Gross Lübars en niet in het hoofdkamp zelf. De foto’s zijn afkomstig uit de collectie van de heer Udo Geissler.

1. Vertrek van een aantal kgvn naar hun Arb.Kdo?
2. Ingang van het kamp
3. Sinterklaasviering 1944
4. Verkleed voetbal
5. Verkleed voetbal
6. De paardestallen. Hier sliepen 200 man per barakhelft.
7. Het altaar in een NL-barak 1944
8. Cabaretuitvoering
9. Cabaretuitvoering
10. Groepsfoto 1944
11. Groepsfoto 1944
12. Groepsfoto van 4 Nijmegenaren
13. Groepsfoto verkleed voetbal
14. Groepsfoto
15. De grote en de kleine
16. Groepsfoto 1944
17. Groepsfoto 1944
18. Groepsfoto 1944
19. Groepsfoto 1944
20. Groepsfoto bij een zandafgraving