Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Stalag XI A Altengrabow

Hier treft u foto’s aan uit het krijgsgevangenkamp Stalag XI A Altengrabow. Dit was het eerste opvangkamp (samen met Stalag IV B Mühlberg) voor alle beroepsonderofficieren en dienstplichtigen die zich vanaf begin 1943 moesten melden voor krijgsgevangenschap. Van 14-5-1943 tot 3-5-1945 hebben hier ruim 5.600 Nederlanders voor kortere of langere tijd gezeten. Vanaf eind 1943 tot aan de bevrijding waren dat er ongeveer 400. De foto’s zijn afkomstig uit de collectie van de heer Udo Geissler.