Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Stalag XI A Altengrabow

Hier treft u foto’s aan uit het krijgsgevangenkamp Stalag XI A Altengrabow. Dit was het eerste opvangkamp (samen met Stalag IV B Mühlberg) voor alle beroepsonderofficieren en dienstplichtigen die zich vanaf begin 1943 moesten melden voor krijgsgevangenschap. Van 14-5-1943 tot 3-5-1945 hebben hier ruim 5.600 Nederlanders voor kortere of langere tijd gezeten. Vanaf eind 1943 tot aan de bevrijding waren dat er ongeveer 400. De foto’s zijn afkomstig uit de collectie van de heer Udo Geissler.

1. Vertrek van een aantal kgvn naar hun Arb.Kdo?
2. Ingang van het kamp
3. Sinterklaasviering 1944
4. Verkleed voetbal
5. Verkleed voetbal
6. De paardestallen. Hier sliepen 200 man per barakhelft.
7. Het altaar in een NL-barak 1944
8. Cabaretuitvoering
9. Cabaretuitvoering
10. Groepsfoto 1944
11. Groepsfoto 1944
12. Groepsfoto van 4 Nijmegenaren
13. Groepsfoto verkleed voetbal
14. Groepsfoto
15. De grote en de kleine
16. Groepsfoto 1944
17. Groepsfoto 1944
18. Groepsfoto 1944
19. Groepsfoto 1944
20. Groepsfoto bij een zandafgraving