Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Stalag V A Ludwigsburg / Stuttgart

Hier treft u foto’s aan uit Stalag V A Ludwigsburg. Van mei 1943 tot mei 1945 hebben hier ruim 1.000 Nederlanders gezeten.

1. Groepsfoto
2. Sporthal in Stuttgart. Na bombardement in oktober 1943 werden de NL overgeplaatst
3. The Navy Boys.
4. Groepsfoto Koggenhof. Staand links: van Berkum, staand rechts: Abrahamse. Andere namen: Kesselaar, de Baard, Bakker, Overmeer en Kapitein.
5. Op het platje. Staand rechts: van Berkum. Staand midden: Abrahamse
6. In de keet (Groep Koggenhof). Links Kesselaar en rechts van Berkum
7. Het Kamp. Bevrijd door Franse Gaullisten.
8. Groep Koggenhof. Gehurkt v.l.n.r.: van Berkum, Kesselaar, de Baard, Bakker en Abrahamse. Staand v.l.n.r.: Overmeer en Kapitein
9. Begrafenis J. de Haas. Omgekomen tijdens het bombardement van 6-9-1943
10. Begrafenis J. de Haas
11. Begrafenis J. de Haas
12. Groepsfoto. Liggend van Berkum. Gehurkt 2e van rechts: Abrahamse
13. Op het platje. Staand midden: Abrahamse. Staand rechts: van Berkum. Andere namen: Zeebregt en Hupkes.
14. Sergeant P.J.M. van Berkum Kgf 105357
15. Op het platje. Van Berkum links en Abrahamse rechts