Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Stalag 371 Stanislau deel 3

Hier treft u foto’s aan van Stalag 371 Stanislau. Ondanks de naam Stalag zaten hier alleen officieren, cadetten en adelborsten. Van 6-8-1942 tot 12-1-1944 zaten hier ruim 2.000 Nederlanders. Van hen weten er 10 te ontsnappen uit het kamp. 9 anderen ontsnappen tijdens het transport naar Oflag 67 Neubrandenburg.

101. De Colditz-groep in Stanislau. Zij zijn allen gekleed in de Engelse battle dress.
102. Kamer 66 op de foto. staand v.l.n.r.: M. Havelaar, J.P. v.d. Bent, A.J.P. v. Stockum, L.A.R.J. de Vries Feijens, J.H. Carstens, J.J. Vredeveldt, J.W. Schlimmer, E.M.W.O. von Polreich, J.J. Gruppelaar, W.H. de Savornin Lohman, J. le Heux hurkend v.l.n.r.: M.A. v.d.Wall Bake, H.J. v.d. Meer, P.F.H. van Esch en J.H. Gunning
103. Nogmaals kamer 66 op de foto. Geheel achteraan tegen de boom: J.H. Gunning
104. Personeel van de Pakketuitgifte. Geheel rechts gehurkt: J.H. Gunning Geheel links met armen over elkaar: S. Kort
105. Groepsfoto v.l.n.r.: Fikenscher, de Boer, van Alphen en Fèvre de Montigny
106. Groepsfoto Links: H.C.N. Meijer
107. Groepsfoto. Links Kap J. Rothuizen en rechts Kap A.V. van den Wall Bake
108. Leden van de "Reisvereniging". Hurkend v.l.n.r.: Muller, Kroeze, Hoes en Westland Staand v.l.n.r.: Langelaar, Eisma, Daalmeijer, Mekkes, van Amstel, van den Wall Bake, van der Waals, van Stockum, van der Beek, de Vries, Pückel, Ehbel en Bussemaker.
109. Groepsfoto.
110. Groepsfoto Geheel links Holsheimer.
111. Groepsfoto zittend v.l.n.r.: Dam Bakker, Puffius, De Hoog, Makkink en Van Rij. staand v.l.n.r.: Van de Berghe, Rops, Den Boer, Uylenberg, Leysius, Holsheimer, Van Nijnatten, Van Boven, Kamerling, Huitink, Van Waning, Stein Callenfels en Plantenberg.
112. NW-hoek van het kamp (coll. ICRC Audiovisual Archives) Duidelijk is de wachttoren nr IV te zien, die met een trap van buiten de muur betreden moest worden
113. Wandelen op de appèlplaats (coll. ICRC Audiovisual Archives)
114. Foto van een luitenant (coll. ICRC Audiovisual Archives)
115. Generaal-majoor Hackstroh met 2 officieren (coll. ICRC Audiovisual Archives)
116. Groep matrozen en mariniers in Stanislau. Mogelijk zitten hier verplegers tussen, die vrijwillig in krijgsgevangenschap gingen voor een periode van 3 maanden. Staand links: matroos 2e kl Grootveld.
117. Groepsfoto met bijna geheel marinepersoneel. Staand 4e van links met matrozenpet: Grootveld.
118. Groepsfoto
119. groepsfoto (coll. van Meerbeke) 4e van links Hendriksz
120. groepsfoto (coll. van Meerbeke) 2e van rechts Hendriksz
121. Groepsfoto (coll. van Meerbeke)
122. groepsfoto (coll. van Meerbeke) staand 2e van links Hendriksz
123. Groepsfoto
124. Groepsfoto Staand 2e van links: Mekkes
125. Ingang hoofdkamp
125. Groep Marineofficieren v.l.n.r.: Klaassen, Gons, Varkevisser, Pinke, Hamilton en Callenfels
126. Groep Marechaussee officieren Staand v.l.n.r.: Van Dishoeck, Brantjes en Von Balluseck Zittend v.l.n.r.: Meijer, Miedema en Haex
127. Groepsfoto van mogelijk kamer 261. Geheel links: overste Hennink
128. Muziekensemble juni 1943. Staand geheel links: W.A. Young, omgekomen in Mauthausen.
129. 'Actiefoto' ziekenverplegers met draagbaar, december 1942. 3e van links E.W. Marcella.
130. Groepsfoto KMA-cadetten, december 1942. Gehurkt geheel rechts E.W. Marcella
131. Kapper B. van Aarle aan het werk. Klant is eerste luitenant J. Brouwer.
132. Groepsfoto eerste-luitenants. Zittend rechts J. Brouwer.