Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Oflag XXI C/H Schildberg

Hier treft u foto’s aan van het kamp, waarin de Nederlandse reserve-officieren als eerste zaten.

1. Bezoek van het Internationale Rode Kruis (coll. ICRC Audiovisual Archives). 2e van rechts de Zwitser Bubb, Ruggli of Mayer en in het midden de luitenant Piet Lieftinck, na de oorlog minister van Financiën.
2. Bezoek van het Internationale Rode Kruis (coll. ICRC Audiovisual Archives). Geheel links de Zwitser Bubb, Ruggli of Mayer. 3e van rechts de luitenant Piet Lieftinck, na de oorlog minister van Financiën.