Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser

Op deze pagina treft u alle foto’s aan van Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser z.b.V. (zur besonderen Verfügung)

1. Duitse appèlplaats
2. Foto barakken. Gemaakt in 1940 of 1941
3. Foto Servische officieren. Zij zaten in 1942 o.a. in de barakken naast die van de Nederlanders.
4. Overview van de grootte van het kampterrein
5. Luchtfoto van het kampterrein. Nederlanders zitten in het omcirkelde gebied