Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Fotogalerij Ilag VII /Oflag Tittmoning

Hier treft u foto’s aan uit het krijgsgevangenkamp Ilag VII/Oflag Tittmoning. Hier zaten van 3-6-1944 tot 4-5-1945 ruim 350 Nederlandse militairen krijgsgevangen. Allemaal officieren, aangevuld met enkele tientallen onderofficieren en minderen. 1 van hen lukt het om succesvol te ontsnappen. De foto’s zijn afkomstig uit mijn collectie.

1. De Duitse soldaat heeft de witte vlag nog in de hand.
2. Duitse tolk in gesprek met Generaal-Majoor Hackstroh
3. Duitse tolk in gesprek met Hauptmann Klau (rechts)
4. Duitse majoor (midden) in gesprek met Amerikaanse officier
5. Op de foto met enkele GI's
6. Toegangsbrug met wachthuisje
7. Wachtend op de komst van de Amerikanen
8. In het midden Generaal-Majoor Harberts (met platte pet)
9. Duitse bewakers in de deuropening. Wat zal er gaan gebeuren?
10. Overal belangstelling voor de bevrijders
11. Generaal-Majoor Harberts gezien op de rug
12. Vol belangstelling voor de jeep en de stafkaart
13. Het verloop van het front wordt op de kaart bekeken
14. Een jeep had men nog nooit gezien
15. Generaal majoor Hackstroh spreekt de mannen toe.
16. Generaal-Majoor Hackstroh spreekt de mannen toe
17. Duidelijk is te zien dat vooral de oudere officieren in Tittmoning zaten
18. OMSD 2e kl Koppen blaast de taptoe
19. Het Wilhelmus wordt gezongen
20. De Nederlandse vlag wappert op de burcht
21. Toespraak Generaal-Majoor Hackstroh
22. Nederlanders te gast bij Amerikaanse medaille-uitreiking
23. In gesprek voordat de ceremonie begint
24. Aangetreden voor de parade
25. De vlag van de Amerikaanse Rainbow divisie
26. Amerikanen marcheren voorbij met de vaandels
27. Militairen staan aangetreden voor de medailles.
28. Medailles worden uitgereikt.
29. Vaandelparade
30. Amerikaanse M10 in de straten van Tittmoning
31. Nederlandse officieren voor een howitser
32. Nederlandse officieren met in het midden aalmoezenier Vos de Wael
33. Amerikaans materieel in de straten van Tittmoning
34. Onbekend huis in Tittmoning
35. Overste Reeser in Tittmoning. Foto is in spiegelbeeld afgedrukt
36. Nederlander met Amerikaan
37. Nederlanders in Tittmoning
38. Brug over de Salzach (vormt grens met Oostenrijk)
39. Nederlanders staan op de toegangsbrug naar de burcht. Daartussen enkele Amerikaanse jeeps
40. Toegangspoort in NO-hoek van de burcht.
41. Rechts de poort in NO-hoek, links de ingang van de kantine
42. Binnenplaats van de burcht
43. poortje in W-hoek van de binnenplaats.
44. W-hoek van de binnenplaats
45. De zware zijbeuken die de muur ondersteunen.
46. Een inscriptie in een van de kamers: Oranje boven, lange leve Holland 1944.
47. Het terras aan de westzijde (coll. ICRC Audiovisual Archives). Via het prikkeldraad van dit terras ontsnapten succesvol op 21 april 1945 de Nederlandse luitenant Tieleman en de Britse burger Romilly.
48. Het terras aan de westzijde (coll. ICRC Audiovisual Archives). Via het prikkeldraad van dit terras ontsnapten succesvol op 21 april 1945 de Nederlandse luitenant Tieleman en de Britse burger Romilly.
49. Zicht via het prikkeldraad op de binnenplaats (coll. ICRC Audiovisual Archives)