Krijgsgevangen.nl

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Foto’s Stalag 371 Stanislau 2012

Op deze pagina treft u een aantal foto’s aan van het kamp zoals het er in maart 2012 uitzag. De foto’s zijn gemaakt ter gelegenheid van de herdenking op 23 maart 2012. Het was in 2012 70 jaar geleden, dat de eerste Nederlandse offcieren en cadetten/adelborsten aankwamen in Stanislau.

Toegang tot Stalag 371 Stanislau

Bewakingsgebouw buiten de muren van het kamp

Wachtgebouw toegang Stalag 371 Stanislau

Vleugels voorzijde gebouw (Z-N richting)

Zijkant Zuidvleugel voorzijde kamp

 

We zijn nu vanaf de binnenkomst van het kamp rechtsaf gelopen langs de eerste vleugel, het tussengebouw en de tweede vleugel. Vanaf de hoek zagen we de twee andere vleugels met daartussen de rotonde. We gaan nu de vleugel binnen waar vroeger de 3e compagnie was gehuisvest en kijken hoe de diverse kamers er hebben uitgezien.

Aan het einde van de lange gang waren de toiletruimten. Een versje dat geschreven is voor de Tweede Luitenant Henk de Pater KGF 32124 vertelt hier iets over:

” Zoo is het steeds met hem gebleven,

Het opgewekte kamerleven

Onvliedt hij plots met stille trom

Rent Balkanwaarts, keert leeg weer om

Loop een rondje met een kliertje

Dan vraagt hij: Heb je nog een papiertje”

Met “de Balkan” wordt het toilet bedoeld. Mogelijk een verbastering van “tegen de balk aan”, omdat men bij latrines vaak op een balk moest zitten. Toiletpapier werd ‘Balkanfilm” genoemd.

We gaan weer naar buiten en lopen nog even voor de vleugel van de 3e compagnie langs en kijken hoe de vleugels aan de noordzijde van het kamp eruit zien.