Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Zoekgebeurtenissen

{source}

<?php

echo ‘<h2>Zoekresultaten voor: ‘ . $_POST[‘kamp’] .’ ‘ . $_POST[‘datum’] .'</h2>’;

//Verbinding maken met database
if (!@mysql_select_db(“krijgsge”, @mysql_connect(“localhost”, “krijgsge”, “Mzx789Qq5”)))
{
echo “Er kan geen database connectie gemaakt worden.”;
exit();
}

//Rare tekens voorkomen
mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”);

//Variabelen maken van ingevoerde velden
$kampselectie = $_REQUEST[‘kamp’];
$datumselectie = $_REQUEST[‘datum’];

//De SQL-code
$filters = “”;
if($kampselectie != “”){
$filters = “(kamp LIKE ‘”.$kampselectie.”‘)”; }
if($datumselectie != “”){
if($filters != “”){
$filters .= ” AND (datum LIKE ‘”.$datumselectie.”‘)”; }
else{ $filters = “(datum LIKE ‘”.$datumselectie.”‘)”; } } $sql = “SELECT * FROM Gebeurtenissen WHERE “.$filters;

//De SQL-code uitvoeren
$res = mysql_query($sql);

//Aantal resultaten
$aantal = mysql_num_rows($res);

//Is er een resultaat?
if (mysql_num_rows($res) >= 1)

{
//Er is een resultaat gevonden, toon de resultaten via een while () loop
echo ‘Er zijn ‘.( $aantal ).’ resultaten gevonden. Zoek opnieuw

‘; while ($row = mysql_fetch_array($res))
{

 

echo

<table width=”602″>
<br/>
<tr>
<td><b>Kamp</b></td>
</tr>
<tr>
<td> ‘ .htmlspecialchars( $row[‘kamp’] ).'</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Datum</b></td>
</tr>
<tr>
<td> ‘ .htmlspecialchars( $row[‘datum’] ). ‘</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Gebeurtenis</b></td>
</tr>
<tr>
<td> ‘ .htmlspecialchars( $row[‘bijzonderheden’] ). ‘</td>
</tr>

</table>

‘;

}

}

//Er is geen resultaat gevonden:
else
{
echo ‘<p>Er is niets gevonden op jouw zoekterm: <b>’ . $_POST[‘kamp’] .’ ‘ . $_POST[‘datum’] .'</b></p>’;

}
?>

{/source}

 

Zoek opnieuw