Krijgsgevangen

Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945

Onderzoeken

Dit nieuwe menu-item is toegevoegd, omdat er meerdere mensen bezig zijn met onderzoeken betreffende krijgsgevangenen. Om deze mensen te helpen in hun onderzoek en ook om mogelijk dubbel werk te voorkomen, worden hier een aantal lopende onderzoeken vermeld. Naast een omschrijving van het onderzoek, treft u ook contactinformatie aan. De onderzoekers zijn dankbaar voor elk stukje informatie.

Eerste-luitenant Infanterie Wim Paravicini di Capelli, KGF 31370.

Wim is van de KMA promotie 1933, wordt in 1937 bevorderd tot eerste-luitenant en raakt in de meidagen van 1940 ernstig gewond aan zijn hoofd in de buurt van Gennep/Oeffelt. De dochter van Wim wil graag meer weten over haar vader en over zijn tijd in krijgsgevangenschap, aangezien Wim in 1963 overlijdt en zij in 1953 wordt geboren. Wim is tijdens de tijd in Neubrandenburg opgenomen geweest in een zenuwinrichting (Nervenheilanstalt te Ockamünde) en is vandaar uit ? ontsnapt met hulp van een Duitser genaamd Norbert Wächter. Wie meer weet over Wim Paravicini di Capelli kan contact opnemen met: krijgsgevangen@gmail.com

Groep die op 11 januari 1944 ontsnapt uit Stanislau en Hongarije bereikt 

John Stienen heeft een speciale band met de Oekraïne en houdt zich o.a. bezig met de belevenissen van de groep officieren en cadetten, die op 11 januari 1944 ontvluchten uit Stanislau en die uiteindelijk Hongarije bereiken. Het gaat om de volgende personen: de cadetten van der Pol en Singor, de kapitein Zegers en de luitenants van Hootegem, Lieneman, Brackel, Baron Bentinck, Bijl de Vroe, Kranenburg, Harteveld en de Ruyter. John Stienen heeft een niet aflatend enthousiasme en speurt in allerlei archieven. Diverse bijdragen van hem zijn al opgenomen op deze website. Kijk hiervoor naar het menu-item website’s over krijgsgevangenen. Indien u informatie heeft over deze groep militairen, dan kunt u contact opnemen met John Stienen: jstienen@hotmail.com

Vaandrig H.P. Blonk, KGF 105264

Ik ben enkele jaren geleden in het bezit gekomen van de dagboekaantekeningen van de vaandrig Blonk. Hij is van 6 mei 1943 tot 28 april 1945 krijgsgevangen geweest en kwam op 6 juni 1945 weer thuis. Ik ben nu begonnen om deze aantekeningen uit te werken. Graag zou ik in contact komen met nabestaanden van deze vaandrig. Misschien is er nog materiaal dat ik kan gebruiken om deze dagboeken verder uit te werken en als boek aan de familie ter beschikking te stellen. Reacties graag naar: krijgsgevangen@gmail.com